Tôi chèo couple “Đối thủ x Tôi” – 29

Tôi chèo couple “Đối thủ x Tôi”

Chương 29

Không ngờ có ngày thành ngữ “Đại khai đại hợp”[1] lại được ứng dụng lên người tôi.

[1] Thành ngữ chỉ sự thoải mái, cởi mở, nắm được thì cũng buông bỏ được

Không ai biết rằng khi cánh cửa đó đóng lại đã lướt qua đầu tôi điều gì.

Đó là một cảnh tượng hết sức thần kỳ.

Có một chiếc tàu lửa với tiếng còi inh ỏi, nó mang theo 72 phép biến hóa thần thông cán bẹp lép cái gọi là ‘lý trí’.

Bên trong xe lửa chia thành hai hàng, một bên là số ‘1’, bên còn lại là số ‘0’.

Cảnh tượng thật sự quá hùng vĩ và long trọng, hơn nữa nó còn lặp đi lặp lại. Tiếp tục đọc