Quán mì Tư Ca – 15

Quán mì Tư Ca

Chương 15

Năm đó nhân tài tân binh liên tục xuất hiện, các Trung đội tinh anh đều tới cướp người. Lạc Phong, người gây sự chú ý nhất trong đợt huấn luyện vừa rồi đã vào Trung đội 1. Đội trưởng Trung đội 2 liền điểm danh muốn Chu Trản, ai cũng không được cướp. Đội trưởng Trung đội 1 lại nhìn trúng sự nhạy bén của Nguyên Tư, đến tìm cậu để bàn chuyện nhưng Nguyên Tư lại từ chối. Nói lúc còn là tân binh thường hợp tác với Chu Trản, Chu Trản vào Trung đội nào cậu sẽ vào Trung đội đó.

Trung đội 1 đã có Lạc Phong, đội trưởng lại không có khả năng cướp được Chu Trản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Nguyên Tư đi theo Chu Trản vào Trung đội 2.

Trải qua nửa năm huấn luyện ma quỷ, đa số các binh lính đã có nhận thức vô cùng rõ ràng, đó là mục tiêu trở thành bộ đội đặc chủng như thế nào. Nguyên Tư cũng vậy, 2 năm trước cậu nhập ngũ một nửa là vì để rời khỏi gia đình của dì, nửa còn lại là vì cảm thấy quân nhân rất ngầu, định vào quân doanh chịu khổ mấy năm, rồi tìm cơ hội tranh một suất học bổng vào Học viện Quân sự, sau đó được đề bạt làm sĩ quan, bước trên con đường trái ngược với quá khứ, một con đường thuận thuận lợi lợi. Tiếp tục đọc