Thiên môn – Vụ án 4 – 06

Thiên môn – Đa cấp

☆ Chương 6

 Phùng Húc “À” một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tề Ninh nhìn Tống Hi Thành: “Tiểu Ninh, không bằng trưa nay tao mời hai người ăn cơm, công ty hai người chắc cũng cho nghỉ trưa đúng không !? Nếu không… thì không đúng lắm, trái với luật lao động.”

Tống Hi Thành theo bản năng lắc đầu: “Không đâu, mày không biết công ty tao…”

Phùng Húc dường như rất có hứng thú với Tề Ninh, nói xen vào: “Không sao, tuy thời gian nghỉ trưa của công ty rất ngắn, chỉ có nửa tiếng, thế nhưng ở đất khách gặp lại bạn cũ là chuyện vui, công ty có thể đặc cách trường hợp đặc biệt. Yên tâm, trở về anh sẽ giúp em nói với phòng nhân sự.”

Tống Hi Thành do dự một chút: “Vậy được. Tề Thành, để mày tốn tiền rồi.” Tiếp tục đọc