Ve 17 năm – 32

Chương 32

Cố Chu Triệt thi xong hết các môn, thì đã là giữa tháng 7.

Bạn bè xung quanh người bắt đầu về nhà, người ở lại thi lại. Cố Chu Triệt may mắn không rớt môn nào, nhưng đã gọi nói trước với mẹ Cố, nói năm nay nghỉ hè không về.

Tình hình Phó Mặc hiện tại tuy đã từng bước khởi sắc, nhưng không ổn định như trước, tiếp tục ở lại đây đối với hắn mà nói sẽ tốt hơn. Mẹ Cố không biết chuyện Phó Mặc bị bệnh, cho là bọn họ là muốn đi chơi, dặn bọn họ đi chơi phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ngược lại như lời nhắc nhở Cố Chu Triệt, chờ tương lai Phó Mặc khỏi bệnh rồi, nhất định phải cùng hắn đi chơi nhiều hơn. Tiếp tục đọc