Ve 17 năm – 20

Chương 20

Cuối năm đến, lúc hai người đến Minh Xuyên đã là cuối tháng hai, rất nhanh là đến giao thừa. Nhà họ Cố tuy quanh năm sinh hoạt tại phía nam, nhưng Cố Chu Triệt và mẹ đều sinh hoạt theo thói quen phương bắc, càng không nhắc tới năm nay còn có Phó Mặc, làm vằn thắn, chưng bát hấp không thiếu thứ gì.

Ba Cố là con một, hai ông bà không thêm đứa nào, cho nên năm mới chỉ có năm người bọn họ. Đồ Tết trước khi bọn họ về nhà đều đã chuẩn bị xong, cửa tiệm của mẹ Cố cũng đã nghỉ, người nhà đủ tay đủ chân, không cần hai người bọn họ làm gì, Cố Chu Triệt liền thừa dịp trước mấy ngày cuối cùng của năm không có gì làm, mỗi ngày dẫn theo Phó Mặc ra ngoài chơi. Tiếp tục đọc