Ve 17 năm – 17

Chương 17

“Hắn né tránh, cảm thấy có những chuyện không tốt với em, làm rõ, mới có thể biết vật cản của hắn bắt đầu từ đâu. Mà chỉ có hiểu cái lo lắng của hắn, hiểu suy nghĩ thật sự của hắn, em mới có thể chân chính giúp được hắn. Bằng không lấy tính cách đó, đại khái sẽ vì để cho hai bên không chịu phải tổn thương mà tiếp tục duy trì cách giấu diếm, thậm chí gánh vác quá nhiều, hành vi này sẽ dẫn tới hậu quả, hắn sẽ đi sai hướng ‘Hắn nên sống vì ai đó’.”

La Huân nói, Cố Chu Triệt không phải không nghĩ tới. Nhưng có một điểm cậu trước đây vẫn sơ ý: Phó Mặc có kỳ vọng gì đối với tương lai?

Cậu luôn cảm thấy như vậy là tốt, nhưng chỉ có cậu cảm thấy. Nếu như Phó Mặc không muốn, cũng không có tác dụng gì. Tiếp tục đọc