Ve 17 năm – 14

Chương 14

Nhưng khổ sở này cũng chỉ dừng lại khoảng chừng vài giây trong lòng. Cố Chu Triệt đã quen tự giải quyết vấn đề, con đường này không thể thực hiện được, vậy sẽ tìm một con đường khác. Giống như trước kia Phó Mặc nói với cậu “Không cần chỉ cho hắn”, bởi vì hắn căn bản chưa học gì cả, nếu chưa từng học, bắt đầu học lại từ đầu không phải tốt sao? Nếu bọn họ không có cách lại ở chung như trước, vậy sẽ tìm cách thức mới ở chung.

Cậu khó chịu, là vì lỗ hổng trong sáu năm này, không có cách nào bù đắp lại. Tiếp tục đọc