Chước lộc – 14

Chương 14 – Hối hận (2) 

Kim Ngô Vệ, chính là thân thị vệ của Hoàng Đế, nắm giữ Kim Ngô nghi trượng, thủ bên cạnh thiên tử. Chuyến đi này mười hai người, chỉnh tề ngự kiếm bay đến, đại diện thay cho Thiên tử.

Thống lĩnh dẫn đầu lấy Thánh chỉ tơ vàng trên bàn long, trở tay, mảnh vải vàng được mở rộng giữa không trung.

Thánh chỉ nói, Tây Vực quốc công đột ngột qua đời, Thiên tử rất thương tiếc. Nhưng Vực không thể một ngày vô chủ, lệnh Chung Tùy Phong thay thế giải quyết trách nhiệm quốc công. Hai nhi tử tuổi đều còn nhỏ, Kim Ngô Vệ đón vào cung, Thiên tử sẽ đích thân giáo dưỡng.

“Vào cung…” Chung Hữu Ngọc kinh hoảng quay đầu nhìn về phía đệ đệ, tuy Quốc công là người đứng đầu một vực, nhưng cuối cùng vẫn là bề tôi dưới Thiên tử. Bọn họ ở Tây Vực có thể xưng vương xưng bá, đến Bắc Vực cũng tự do tự tại, nhưng vào Kinh phải cụp đuôi đối nhân xử thế. Tiếp tục đọc