Chước lộc – 13

Chương 13 – Hối hận (1) 

Lúc Lâm Tín trở lại trong viện Thẩm Lâu, thị vệ Hoàng Các đang cẩn trọng bón thuốc cho cây hoa quế trong sân.

“Hoàng đại ca, Thế tử lại không uống thuốc?” Đối với việc Thẩm Lâu đột nhiên hôn mê tối qua, Lâm Tín rất để ý, mới vừa rồi hỏi Chu Tinh Ly, kết quả lão già khốn kiếp lại bắt đầu giả ngây giả dại, nói đây là món nghề kiếm cơm, nhất định hắn phải bái sư mới bằng lòng nói.

“Đúng vậy. ” Hoàng Các khổ não vò đầu, Tử Khu không đi cùng, hắn ngu ngốc miệng lưỡi kém cỏi không biết cách khuyên.

“Thân thể Thế tử, từ nhỏ đã như vậy sao?” Lâm Tín bẻ một nhành hoa quế thưởng thức trong tay, “Nghe nói Bắc Vực hàng năm đều phải chiến tranh với man tộc Bắc mạc, cơ thể Thế tử kém như vậy, người Thẩm gia…”

“Không phải!” Hoàng Các nghĩa chánh ngôn từ cải chính suy đoán của Lâm Tín, “Thế tử lúc nhỏ thân thể khỏe mạnh, chỉ là hai năm trước… Ngươi, ngươi đừng thấy Thế tử phải uống thuốc mỗi ngày, linh lực của y, kiếm thuật cách xa người cùng gia tộc, cái Thế tử vị này, ai cũng không đoạt được!” Tiếp tục đọc