Ve 17 năm – 12

Chương 12

Cố Chu Triệt đoán không sai, cậu một đêm không về, cũng quên nói một tiếng với mọi người, quả thật làm cho mọi người lo lắng.

Ban đầu, là hơn 11 giờ La Huân gọi điện thoại cho Cố Chu Triệt, gọi một cú không ai tiếp. Cố Chu Triệt có thói quen ở bên ngoài sẽ chỉnh chế độ rung, khi đó Cố Chu Triệt đang bị chó đuổi, sau đó lại gặp Phó Mặc, cậu đương nhiên không có chú ý điện thoại đang rung trong túi. La Huân cho là cậu ở chỗ Hứa Thanh Ngạn, liền hỏi Hứa Thanh Ngạn. Hứa Thanh Ngạn mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, nói Tiểu Cố đồng học trời tối đã về, còn chưa có trở về ký túc xá? Lẽ nào nó ở bên ngoài cõng người khác ngoài mình? Liền cấp tốc oanh tạc wechat Cố Chu Triệt, oanh tạc hơn mười cái đều không có tin tức. Lập tức muốn ra ngoài đi tìm, bị La Huân khuyên ngăn. Tiếp tục đọc