Chước lộc – 11

Chương 11 – Oan gia (7)

“Thế tử, Quốc công gia mời ngài đến sảnh chữ nhất.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thông báo.

Dựa theo những gì huynh đệ Chung gia nói, Chung Trường Dạ bế quan, thúc phụ vô năng của bọn họ không có chủ kiến, liền tìm phụ thân của Thẩm Lâu đến thương lượng, muốn mượn danh tiếng Huyền Quốc Công chấn nhiếp các phong thần Tây Vực, rồi sẽ từ từ mưu tính tiếp. Náo nhiệt cả ngày, cũng đã đến lúc nói chính sự rồi. Thẩm Kỳ Duệ bàn chính sự, từ trước đến nay không tị hiềm trưởng tử, luôn gọi y cùng đi.

Thẩm Lâu không kịp cùng Lâm Tín giải thích thêm, chỉ nói một câu: “Đừng sợ, theo ta.”

Nếu Chung Lục đối với Lâm Tín có uy hiếp, y đương nhiên không thể để Lâm Tín ở một mình trong phòng, vắt theo thanh tiểu bảo kiếm vừa rồi, y phục chỉnh tề một lần nữa dẫn cái đuôi nhỏ A Tín theo, cùng thị vệ ngoài cửa ra ngoài. Tiếp tục đọc