Chước lộc – 2

Chương 2 – Bỏ mạng (2)

Vén rèm cửa lên, được hơi ấm than lửa phả vào mặt, làm cho Lâm Tín đang bị đông lạnh không nhịn được rùng mình một cái.

Trên đầu Triệu phu nhân đeo khăn vải, tinh thần không ổn định một tay chống mặt, hôm nay không có vẽ lông mày, vết đứt giữa chân mày liền lộ ra.

Nhớ năm đó sư phụ tới tìm hắn, câu nói đầu tiên là, “Triệu phu nhân này mày ngắn răng quỷ, nhất định là một phu nhân độc ác.” Lúc đó hắn sùng bái không thôi, liền cho rằng đó là một người rất có bản lĩnh, không nói hai lời liền đi theo.

Qua nhiều năm, gặp lại đôi mày ngắn của Triệu phu nhân, cảm giác lại sinh ra mấy phần thân thiết. Tiếp tục đọc