Chuồn chuồn – PN 2

Phiên ngoại 2 – Sinh nhật bất ngờ

Ngày sinh nhật của Ôn Ngôn, Cố Gia Nhiên đang quay quay phim ở bên ngoài.

Tuy hai người vẫn mỗi ngày gọi điện thoại, Ôn Ngôn tới bây giờ cũng không có nhắc tới chuyện sinh nhật, nhưng Cố Gia Nhiên vẫn xin đoàn phim nghỉ một ngày, lén bay trở về. Kể từ khi ở cùng Ôn Ngôn, cậu cảm thấy việc gì liên quan tới hắn cũng là chuyện lớn: Vui vẻ, khổ sở, ngã bệnh, sinh nhật…

Đời người quá ngắn ngủi, cậu không muốn bỏ lỡ những chuyện có liên quan đến Ôn Ngôn.

Buổi chiều cậu ngồi trên máy bay, về đến nhà đã hơn 6 giờ tối, trong nhà không có ai. Cậu đoán có khi là ở công ty tăng ca, bèn trực tiếp đến Lam Hải, kết quả đến phòng làm việc xem, cũng không có người. Đúng lúc tình cờ gặp Vương Lệ phòng PR, cậu liền hỏi: “Ôn tổng đâu?”

“A, Cố tiên sinh, Ôn tổng đi ăn cơm.” Tiếp tục đọc