Chuồn chuồn – 39

39, Cố nhân

Chỉ trong một đêm, giới giải trí đã náo loạn.

Con riêng Cố Gia Nhiên của Phương Nguyên và Cố An Dương là gay?

Cố Gia Nhiên thầm mến anh trai cùng cha khác mẹ Phương Tinh Viễn làm cho Phương Nguyên tức giận nên lạnh nhạt?

Ngày Phương Tinh Viễn chết Cố Gia Nhiên cũng ở trên xe, vậy ngày đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tai nạn xe khiến Phương Tinh Viễn chết là giả, chân tướng là Cố Gia Nhiên vì yêu sinh hận giết người?

Cố Gia Nhiên và Phương Tinh Viễn là anh em cùng cha khác mẹ tình cảm vậy mà lại tốt bất thường, hẳn là lưỡng tình tương duyệt?

Tiếp tục đọc