Chuồn chuồn – 31

31, Dao động

Lúc Kỷ Tự cùng Hà Thụy Chi đến cao ốc Thiên Lan, nhân viên đã tháo băng khánh thành, xem ra hoạt động đã kết thúc. Hà Thụy Chi gọi vào số điện thoại của Cố Gia Nhiên, lại phát hiện không có người nhận.

Kỷ Tự dứt khoát đỗ xe, hai người trực tiếp đi về phía ban tổ chức, xem Cố Gia Nhiên có ở đó không, không ngờ đúng lúc gặp được trợ lý Du Du của cậu.

“Du Du, Gia Nhiên đâu?”

“Kỷ tổng, Thụy Chi ca, Gia Nhiên ca đã được xe đón đi rồi.”

“Không phải nói chờ chúng ta sao? Sao đi trước rồi.” Hà Thụy Chi lại gọi điện thoại cho Cố Gia Nhiên, vẫn không có người nhận.

“Mọi người có hẹn? Không phải xe Ôn tổng sao? Xe màu đen, bảng số xe hai số cuối là 26.”

Kỷ Tự lập tức biến sắc: “Xe màu đen, bảng số xe cuối là 26?” Tiếp tục đọc