Chuồn chuồn – 30

30, Kỳ vọng

Chương này phải edit lại lần 2, hôm thứ 7 edit xong nhưng quên save, mất hứng đến giờ :)))

Sau khi kết thúc bữa cơm, Cố Gia Nhiên cùng Ôn Ngôn trở về Vườn Hồng. Lôi lôi kéo kéo lâu như vậy, Ôn Ngôn cuối cùng cũng đạt được ước muốn.

Cố Gia Nhiên nhìn hắn như vậy có chút buồn cười: “Vui vậy sao?”

Ôn Ngôn gật đầu: “Đương nhiên, điều này rất quan trọng.”

Vườn Hồng là bất động sản Cố Gia Nhiên có sau khi debut. Cố An Dương sau khi qua đời, tất cả các tài sản đều để dưới tên cậu, cũng bao gồm khá nhiều bất động sản. Nhưng Cố Gia Nhiên cũng không ở, chỉ mua một căn phòng 160 mét vuông, đồng thời tham gia toàn bộ quá trình thiết kế và lắp đặt thiết bị. Cũng khó trách Ôn Ngôn coi trọng như vậy: Cố Gia Nhiên có lẽ có rất nhiều phòng ở, duy chỉ có nơi đây mới là ngôi nhà thuộc về một mình cậu. Tiếp tục đọc