Chuồn chuồn – 29

29, Tuổi trẻ

‘Cửa’ đúng hẹn khởi quay.

Đây là bộ phim hành động xã hội đen: Hai nam chính, các loại đua xe, đấu súng, chiến tâm lý, trong lòng mỗi người, đều có một cánh “Cửa”, bộ phim này ý nói dù trong hay ngoài cửa, đối với mỗi người đều có hai mặt khác nhau, nói về tính cách, tâm lý đa dạng của con người. Đây là một bộ phim thương mại khá cao, bởi vì có hai ảnh đế tham gia, có thể nói là đã nổi trước khi quay, chỉ số kỳ vọng của mọi người rất cao. Mà Cố Gia Nhiên đóng vai Tạ Vũ, là một cảnh sát trẻ mới vừa kết hôn, ở trong phim, cậu mãi không thể mở được cánh cửa trong lòng kia, cuối cùng tự sát chết.

Nhân vật Tạ Vũ này xuất hiện không nhiều lắm, sự hiện hữu của cậu chủ yếu là đóng vai trò thúc đẩy chuyển biến tâm lý nhân vật của ảnh đế Phùng Tương, cho nên Cố Gia Nhiên ở đoàn phim tổng cộng chừng mười ngày.

Mười ngày này, Cố Gia Nhiên lại cảm thấy giống như mười năm. Tiếp tục đọc