TM – Vụ án 4 – 01

Thiên môn – Đa cấp

☆ Chương 1

Đa cấp, MLM (Muti-Level Marketing), tại các quốc gia khác nhau sẽ có những định nghĩa khác nhau.

Ở phương Tây và nhiều quốc gia khác, loại hình kinh doanh này được nhận định là hợp pháp, thông qua mạng lưới quan hệ của từng cá nhân để giới thiệu phát triển hội viên, sau đó đến chào hàng phục vụ sản phẩm, dựa vào nhân số hội viên và doanh thu tiêu thụ để tính thù lao.

Mà ở Cộng hòa Trung hoa, đa cấp là một loại kinh tế phạm pháp, khiến cho vô số người thân bại danh liệt, cũng khiến cho vô số gia đình nhà tan cửa nát.

Projector chiếu một vài bức ảnh : Người bị hại khóc rống, người thân cũng bị liên lụy, phần tử tội phạm, những ổ điểm đa cấp đơn sơ không thể tả, và những hội viên vì đa cấp mà điên điên khùng khùng…

Đèn sáng lên, Tề Ninh tắt video, nhìn mọi người trong phòng họp.

“Vậy nên, mọi người đều biết về đa cấp đúng không?” Tiếp tục đọc