[Tổng Hợp] Đam mỹ Gương vỡ lại lành / Nối lại tình xưa

MỤC LỤC TỔNG HỢP
Đam Mỹ Gương vỡ lại lành
Update 07.5.2018
guongvolailanh

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước
Xếp theo thứ tự Alphabet

Tên – Tác giả – Link

A

 • Ánh Trăng Trong Lòng Hắn – Sơ Hòa – Link *
 • Anh~ em muốn ngủ với anh – Bảo Đường Đường – Link

B

 • Bạo Ân – Sismo – Link
 • Bánh Táo – Vainy – Link 0102 (cont)
 • Bình hoa – Khốn Ỷ Nguy Lâu – Link
 • Băng Sương Lăng – Lật Trúc U – Link
 • Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Ta. Làm Sao Giờ??? – Lộ Quy Đồ – Link

C

 • Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi Nha – Thuấn Khởi – Link *
 • Chia Tay – Tô Tô Kha – Link
 • Cựu Mộng – Khốn Ỷ Nguy Lâu – Link
 • Chào Anh, Chồng Trước – Lazybone – Link
 • Chia tay bốn tháng – Kiều Tu Hồ La Bặc – Link
 • Chúng ta chia tay đi – Xà Hạt Điểm Điểm – Link
 • Cưng Chiều Dựng Phu – Trầm Nịch Vu Mĩ – Link
 • Chiến tranh quy mô nhỏ – Ngân Sâm – Link 01 – 02
 • Cùng trọng sinh chia ly – Trần Thế Chi Thương – Link
 • Chủng Chủng Điền, Dưỡng Dưỡng Nhi – Lạc Tân – Link
 • Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi – Thẩm Cẩu Đầu – Link

D

 • Diễm Thê Hệ Liệt – Mộc Hi – Link *
 • Diệp Hữu Khô Vinh – Sơ Hòa – Link *
 • Đan Hành Đạo – A Phù Tử – Link
 • Dẫn Linh Sư – Mục Tiểu Trần – Link
 • Dạ Sắc Thâm Xử – Hoài Thượng – Link
 • Đừng Nói Yêu Tôi – Lâm Thủy U Tư – Link
 • Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn – Băng Tuyết Y Mộng – Link

F

 • Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất! – Vũ Điền Quân – Link

H

 • Hồi Vị – A.N.JELL – Link
 • Hằng Ôn – Chu Tiểu Man – Link
 • Hồ Giả Hổ Uy – Xuân Khê Địch Hiểu – Link
 • Hòa Bình Chia Tay – Lâu Dung Dung – Link
 • Huỳnh Hỏa Trùng Đăng – Sa Nguyên – Link
 • Hình Bóng – Mang Quả Hãm Tống Tử – Link 
 • Hai Lần Bao Dưỡng – Bạch Y Hứa Tửu – Link
 • Hữu Chủng Nhĩ Ba Tường – Hi Ngôn Phỉ Ngữ – Link

K

 • Ký Ức Đẹp Nhất – Công Tử Như Lan – Link 0102 *
 • Kỳ Hạn Thưởng Thức – Triệu Vinh – Link
 • Không Cắt Đuôi Được Chồng Trước – Hòa Cửu Cửu – Link
 • Không phải chúng ta chia tay rồi sao? – Kiều Tu Hồ La Bặc – Link

L

 • Loving you – Bạch 2 – Link *
 • Lang tịch – Hồng Lục Bố Y – Link *
 • Liêm Giới Lão Miêu – Anh Anh – Link
 • Ly hôn – Hoài Thượng – Link 0102 (cont)
 • Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn – Vu Linh – Link
 • Lăng Uyên Cầu Mặc – Tiểu Thủy Gia Đích Miêu – Link

M

 • Mạch lộ quy đồ – Công Tử Như Lan – Link
 • Mị Tình Bá Ái – Thủy Thiên Nhất Sắc – Link
 • Mỗi Sớm Thức Dậy Đều Trông Thấy Cặp Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay – Mijia – Link

N

 • Nhất Kiến Chung Tình – Bạch Cốt Tinh – Link *
 • Người Yêu Cũ – Khổ Tố- Link
 • Nhặt Được Bạn Trai Cũ – Hạc Tranh – Link
 • Nếu Có Thể Quay Trở Lại – Đài Hoa Cúc – Link
 • Ngươi Là Yêu Quái Của Ta – Đại Phong Quát Quá – Link 0102

P

 • Phương Pháp Chính Xác Đuổi Kẻ Thứ Ba – Nhị Đông – Link

Q

 • Quy Túc – Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên – Link *
 • Quan Hệ Phi Thường – Bắc Nam – Link
 • Quay Lại Nhìn Tôi Cười – Trần Lưu Vương – Link 

 • Sóng Gió Ngoài Ấy – Xuân Khê Địch Hiểu – Link *

T

 • Tình Ca – Thanh Vân Đãi Vũ Thì – Link
 • Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo – Tạp Yến – Link *
 • Triêu Tần Mộ Sở – Trung Hoa Thuyết Thư Nhân – Link *
 • Tam Tiếu – Ngọc Sư Sư – Link 
 • Toàn Bản Hý – Long Tỉnh Hành – Link
 • Thay thế phẩm – Tại Tuần Nhĩ – Link
 • Tình Đầu Có Độc – Bất Hội Hạ Kỳ – Link 
 • Tương Kính Như Tân – Trịnh Nhị – Link
 • Trọng Sinh Quy Lai – Thiểm Điện Sắc – Link
 • Tạc Nhật Kim Triêu – Mi Như Đại – Link
 • Thu Phong Sinh Vị Thủy – Tiếu Mị Mị – Link
 • Tự Thị Cố Nhân Lai – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Link
 • Tháng Bảy Trên Dây Cung G – Thiển Tử Đào – Link
 • Thất Niên Chi Dương – Thiên Tái Lưu Niên – Link
 • Thắng Khước Nhân Gian Vô Số Biên Tưởng – Link
 • Trùng Sinh Chi Tiểu Thị Dân – Duyên Hà Cố – Link
 • Từng Đóa Bọt Nước – Tĩnh Chu Tiểu Yêu –Link
 • Tôi Đã Chết Rồi – Mộng Thường Uyển – Link 010203
 • Tra Công, Cách Xa Tôi Ra Một Chút – Tiểu Ái Tương – Link
 • Trọng Minh Kế Diễm Chiếu Lưu Niên – Tô Du Bính – Link
 • Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam – Cật Phạn Phạn Phạn – Link
 • Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi – Nhất Diệp Bồ Đề – Link
 • Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu – Khởi Ti Kê – Link
 • Trùng Sinh Chi Hoạ Trung Tiên – Thiển Tiếu Tam Phân – Link
 • Trọng Sinh Chi Lê Hân – Hoa Sinh Đường Bất Súy – Link 01 02
 • Tôi TM Thật Không Phải Cố Ý – Tây Phương Kinh Tế Học – Link
 • Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền – Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu – Link
 • Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – Cật Phạn Phạn Phạn – Link

V

 • Viên Tam Công Tử Trọng Sinh – Mạc Chu – Link *

X

 • Xuất Hiệp Sắc Nam – Lăng Báo Tư – Link

Y

 • Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi – Tiểu Việt Nhi – Link *
 • Yêu Như Hơi Thở – Anh Ly Mặc – Link
 • Ỷ Thế Hiếp Người – Nhuyễn Tạc Đoàn Tử – Link *