[KTT] Viên tiên sinh luôn không vui – Kỳ 1

KỊCH TRUYỀN THANH

VIÊN TIÊN SINH LUÔN KHÔNG VUI – KỲ 1

Up lại, fix lỗi do không xem được trên điện thoại.

Nguyên tác : Từ Từ Đồ Chi

Tổ chế tác : Hậu viện Viên Tiểu Thụy

CAST :

(Màu chữ nv trong video)

Viên Thụy: Nhã Sách Quân

Trịnh Thu Dương: Chính Kinh Thái Lang

Phương Sĩ Thanh: Đản Đản

Triệu Chính Nghĩa: Tẩu Chi Việt

Lý Linh Linh: Lộng Du Táng Hoa

Bách Đồ: Phác Phong

Tomas: Giang sanh

Leo: Bích Lỗ Lỗ

Bạn gái cũ : Tịnh Thủy

Photographer : SK

Nhân viên: Đảo Điếu Nam

Nhân viên phục vụ: Đảo Môi Tử Lặc

Em gái quán bar : Thu Mộc

img-3