[Tổng hợp] Đam mỹ Niên hạ/Đại thúc thụ

Update 06.02.2017
MỤC LỤC TỔNG HỢP
ĐAM MỸ NIÊN HẠ – ĐẠI THÚC THỤ
771c15f5a0eeb8e010345f655c757a3b

“Niên thượng” : Công lớn tuổi hơn thụ, “niên hạ” : Công nhỏ hơn thụ.
“Đại thúc thụ” : 30 tuổi trở lên

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước
Xếp theo thứ tự alphabet


Tên tác phẩm – Tác giả – Link

A

 • Ảo giác – Lam Lâm – Link
 • Anh Rể Nhỏ – Siro Bạc Hà – Link *
 • Ái Hậu Dư Sinh – Yên Thị – Link *
 • Ái vô cấm kỵ – Lữ Hi Thần – Link
 • Âm hoàng – Hắc Sắc Cấm Dược – Link
 • Ái thượng nhất cá nhân – Glum – Link
 • An cư lạc nghiệp – Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm – Link

B

 • Blue – Thủy Túc – Link
 • Buông tay – Thụy Giả – Link 
 • Bí Mật – R Công Chaos – Link 
 • Bại Gia Cũng Khó – Lân Tiềm – Link *
 • Bạch Nhật Sự Cố – Cao Đài Thụ Sắc – Link
 • Bạch kính vãn – Ẫm Ẩn – Link 
 • Bối đạo nhi trì – Tiêu Mạc Nhân – Link
 • Ba ba, ca ca thật vĩ đại – Cổ Linh – Link 
 • Ba ba độc thân của ta – Thấu Vọng – Link
 • Biến, ly hôn – Cao Dược Hồ – Link 0102
 • Ba Ba 17 Tuổi Của Ta – Đặc Lôi Khắc – Link
 • Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – May0520 – Link
 • Bất Cố Tây Đông – Tương Thử Ngận Bì – Link *
 • Bạch y kiếm khanh – Thủy Giả – Link 0102 – 03
 • Bất thuyết ái đích nam nhân – Thụy Giả – Link
 • Bất luân chi luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành – Link
 • Bỉ ngạn lâm uyên – Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch – Link

C

 • Cấm Tình – Di Ngạn – Link 
 • Cấm cung – Mạt Hồi – Link
 • Cá Hề Hề Hề Nhỏ – Vu Triết – Link *
 • Cứu Vớt Băng Phôi Công – Tế Hỏa – Link *
 • Chung Thái Phó – Bánh Sandwich Cá Ngừ – Link *
 • Công chiếm – Thiên Nhất – Link
 • Cấm đoạn chi luyến – Sở Ly – Link
 • Cha Nuôi – Thủy Thiên Thừa – Link
 • Cửu tình như hỏa – Mê Dương – Link
 • Công Lược Sư Tôn – Túy Khinh Yên – Link
 • Cứu Thục – Thượng Quan Tử Đan – Link 01 – 02 
 • Chỉ Túy Kim Mê – Vạn Diệt Chi Thương – Link
 • Ca, anh thích em không? – Thanh Ninh – Link
 • Cường thủ hào đoạt – Vạn Diệp Chi Thương – Link
 • Cảnh Sát Và Con Lang Mafia – Ny Ny – Link 01 – 02
 • Chức nghiệp thế thân – Thủy Thiên Thừa – Link 01 02
 • Châm phong đối quyết- Thủy Thiên Thừa – Link
 • Cuộc sống hậu hiện đại của gấu trúc – Đông Lan – Link
 • Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ – Thất Nhan Nhan  – Link
 • Chinh phục học trưởng – Tiểu Dã Thú/ Tiểu Gia Bất Thị Thụ – Link 0102

D

 • Đại ca – priest – Link
 • Đừng Chạy Lão Sư – Link
 • Đệ Đệ – Nhân Thể Cốt Giá – Link
 • Đi Thận – Bạch Hoa Hoa – Link *
 • Dữ nhữ Cuồng Ca – Bất Nguyện Thành Song – Link *
 • Dựng Phụ – Toa Nhạc Mỹ – Link
 • Dạ thuật – Ngưu Tiểu Bính – Link
 • Dục ba bất năng – Nếu Phi – Link 
 • Đại gia – Bách Quỷ Dạ Hành – Link
 • Đương niên ly tao – Hà Hán – Link
 • Dương cửu – Hoài Thượng – Link
 • Đại mễ, tiểu mạch – Thứ Hồng – Link
 • Dưỡng Qủy – Tạm Đao Gia Môn – Link
 • Dưỡng Long – Tô Đặc – Link 01 02
 • Đế vương nghiệp – Phong Diệc Phi – Link
 • Đại thúc đừng có chạy – Tiện Vũ Hạnh – Link
 • Dĩ ác chế ác – Phiên Qua Tiểu Long Bao – Link
 • Đại thúc thượng ngộ lang – Mặc Kỳ Lân – Link
 • Dụ dỗ mỹ nam quật cường – Chuế Mộng – Link
 • Dục Mãn Hạnh Lâm – Vạn Diệt Chi Thương – Link
 • Dưỡng Lang Vi Hoạn – Vô Tâm Tiết Trúc – Link 
 • Đại thúc, anh là của chúng tôi – Ngự Thủy – Link
 • Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt – Link
 • Đế đài xuân – Phong Duy – Link 01 – 02 (cont) 
 • Dụng Thân Thể Thuyết Ái – Ám Dạ Lưu Quang – Link
 • Đại thúc, làm ơn cho tôi bao thuốc – Tiễn Bà Bà – Link
 • Đế nghiệp vô thương – Vạn Diệt Chi Thương – Link 01 – 02

E

 • Em Trai Tôi Là Cương Thi – Dị Trĩ Lang Gia – Link *

G

 • Giang hồ trái – Link 01 – 02 
 • Giang Nam – Mạt Hồi – Link
 • Giả Thần Giả Quỷ – Thaty – Link
 • Gian Phòng Ngọt Ngào – Hoa Y Xuy Địch Nhân – Link 
 • Giọng nói hút hồn – Dụ Thần – Link
 • Giường đôi màu tím – Điệp Chi Linh  Link
 • Gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi – U Nhiễm – Link 01  – 02

H

 • Hồng bì hài – Lạc Âm – Link
 • Hí Hồ – Dạ Vũ Phi Tuyết – Link
 • Huynh trưởng – Hanh Hanh – Link
 • Huynh đệ quỷ sự – Tàng Yêu – Link
 • Hậu sinh khả úy – Vạn Tiểu Mê – Link
 • Hắc miêu ăn mực – Hạ Thu Tiểu – Link
 • Hảo Nhân Nan Vi -Dịch Nhân Bắc – Link
 • Hận đáo quy thì phương thủy hưu – Link
 • Huynh đệ niên hạ – Chanh Tử Vũ – Link
 • Hội Chứng Thỏa Mãn Ở Đầu Nhũ – Dã Sinh Đích Trần Thất – Link *

K

 • Khi dễ đến cùng – SK – Link
 • Kiều Đại Bài – Quỷ Sửu – Link
 • Kẻ Lừa Đảo – Hồng Lưu – Link
 • Kiếm tại thiên hạ – Bạch Uyên – Link
 • Khế ước chuộc tội – Trần Ấn – Link
 • Khanh Bản Giai Nhân – Khinh Sa Mặc Vũ – Link
 • Kinh thuế –  Cuồng Thượng Gia Cuồng – Link 01 – 02
 • Khoảng cách từ dạ dày tới trái tim – Kiết Phi – Link 
 • Khoái nhạc trạch cấp tống – Mê Dương – Link 01 – 02 (cont)
 • Khốn Tại Võng Trung Ương – Cuồng Thượng Gia Cuồng – Link 

L

 • Lộ nhân – Dịch Nhân Bắc – Link
 • Lời Nói Dối Cuối Cùng – Thụy Mê Sinh – Link 
 • Lặng lẽ nắm tay em – Phong Quá Vô Ngân – Link
 • Lãnh Tình Tổng Tài ‘Đại Thúc’ Thê – Tiệp dư Miêu Miêu – Link
 • Lãnh Tình Tổng Tài ‘Đại Thúc’ Thê – Tiệp Dư Miêu Miêu – Link 
 • Lưu manh còn hơn cả lưu manh – Cửu Cửu Cửu Cửu – Link 01  – 02

M

 • Mật Ngữ – Lân Tiềm – Link
 • Mã phu – Dịch Nhân Bắc – Link 01 – 02
 • Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa – Nzero – Link
 • Manh ái thịt yến chi tưởng niệm thiên – Link
 • Mê ảnh huyên hiêu – Tiêu Đường Đông Qua – Link 
 • Mĩ Nam Ngoại Quốc Và Mãnh Nam Châu Á – Dịch Ca – Link *

N

 • Nhìn Em – Sherry134 – Link *
 • Ngộ Ma – Tô Đặc – Link
 • Nhiên Tình – Mmqewrt – Link
 • Này, đại thúc – Tử Mộc – Link
 • Nghiệt luân – Tịnh Nhiên – Link
 • Nhà lao của cáo – La Liên – Link
 • Nghịch lữ lai qui – priest – Link 
 • Người điên – Tiểu Yên Tử – Link
 • Ngũ Tuế Ác Ma – Thiên Bồng – Link
 • Như Lang – Vạn Diệt Chi Thương – Link
 • Ngoạn vật thế gia – Phong Lộng – Link
 • Nhặt được đại thúc – Si Nhân Mộng – Link
 • Nghịch Phong Nhi Hành – Lam Lâm – Link
 • Nhất Chiến Thành Công – Mê Dương – Link 
 • Nhặt được Cúc Thái Lang – Mê Dương – Link
 • Nọa nhược đích khoái hoạt – Mê Dương – Link
 • Nhi tử thị quái vật – Nhân Chi Nhược Sơ – Link
 • Nhật Ký Nuôi Chồng  – Hủ Mộc Điêu Dã – Link 
 • Ngược Ái Chi Luyến – Cuồng Phong Bạo Vũ – Link
 • Này anh đẹp trai tóc giả rớt rồi kìa – Vu Triết – Link
 • Nhĩ Hảo, Đại Thúc – Mặc Thanh Triêm Y Quyết – Link
 • Nhất Xuân Phù Mộng – Đáo Mai Hoa Nam Chi – Link
 • Nhị nhất phân giáo chủ – Biển Đam Nhất Hào – Link
 • Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa! – Vu Triết – Link
 • Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt – Dịch Nhân Bắc –  Link 01 – 02 – 03 – 04 (cont)
 • Nữ tế nan đương (Con rể khó làm) -Thảo Nê Công – Link
 • Nam nhân dã hội lưu lệ – Dịch Nhân Bắc – Link 01 02 – 03 (cont)
 • Ngục giam, bụi gai vương miện – Sát Na Phương Nhan – Link

O

 • Ô Hắc – Hắc Sắc Cấm Dược – Link 
 • Ông Nội 16 Tuổi – Mộng Hiện –  Link
 • Oa ‘Oa’ Thân – Nửa Đêm Cực Quang – Link

P

 • Phế Phẩm – Priest – Link 0102 *
 • Phi Lai Hoành Khuyển – Vu Triết – Link 0102 *
 • Phong Đao – Thanh Sơn Hoang Trủng – Link
 • Phồn Cẩm – Chẩm Thượng Cô Noãn – Link 
 • Phản tướng – Thủy Hồng Phi – Link
 • Phụ gia di sản – Thủy Thiên Thừa – Link
 • Phượng hoàng sào – Lăng Báo Tư – Link
 • Phượng ly thiên – Lục Thiên Dã Hạc – Link
 • Phong Vô Nhai – Hắc Sắc Cấm Dược  – Link
 • Phượng huyền cung thương – Vân Bổn Vô Tâm – Link
 • Phượng hoàng nam – Cuồng Thượng Gia cuồng – Link 0102 
 • Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu – Vũ Điền Quân – Link
 • Phú Giang – Công Tử Hằng – Link
 • Phía sau lang là sói – Hắc Sắc Cấm Dược –  Link

Q

 • Quỷ sai bút ký – Thượng Quan Hiểu Tinh – Link *
 • Quyến rũ ông chủ mông đẹp – Lăng Báo Tư – Link

R

 • Rojo – Quân Xuyên – Link *
 • Rất Thích – Một Giờ Nửa Khắc – Link

S

 • Sát phá lang – Priest – Link
 • Sơn hà biểu lý – Priest – Link
 • Sa Lạp & Sa Lậu – Bùi Lễ – Link
 • Sửu Hoàng – Dịch Nhân Bắc – Link
 • Sửu Tiểu Xà – lililicat – Link 01 – 02
 • Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết – Giang Thủy Dao – Link 
 • Sự Cố Ngoài Ý Muốn – Lam Lâm – Link 0102
 • Siêu Sao Yêu Đại Thúc – Đường Xuân – Link
 • Say nụ cười – Trang Sinh Hiểu Mộng – Link 
 • Sài Lang Hổ Bái – Hắc Sắc Cấm Dược – Link (Hoàn Q1)
 • Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử – Lộ Quy Đồ – Link *

T

 • Tư Hiệp Trinh Thám – Vân Điểu – Link *
 • Tôi Đến Mượn Bật Lửa – Vu Triết – Link *
 • Thất Thủ – Tiêu Đường Đông Qua  – Link *
 • Thiên Hoàng Quý Trụ – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Link *
 • Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người -Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên – Link *
 • Thị Trưởng – Mộc Thải – Link
 • Tình Thiêu – Tĩnh Thủy Biên – Link
 • Trì ái – Lam Lâm – Link
 • Tiểu Ba – Hồ Điệp – Link
 • Tàn Tro -Vi Quân – Link
 • Tượng tâm – Mao Hậu – Link
 • Tỏa tình – Phiền Lạc – Link
 • Tù đồ – Cao dược hồ – Link
 • Tức Phụ Cùng Thương – Sơ Hòa – Link 
 • Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y – Link
 • Tỏa Đế Linh – Thâm Hải Tiên Sinh – Link
 • Tan Chảy – Tiểu Yêu Tử – Link 
 • Tội + Cộng Sự – Phi Hùng – Link
 • Thập nhị thánh thú cung – Link
 • Thiêu niên du – Mạt Hồi – Link
 • Thực nhân hoa – Mạt Hồi – Link
 • Thiên hạ vô song – Bạo Kỳ – Link
 • Thu phong triền – Thập Thế – Link
 • Trang thần lộng quỷ – Thaty – Link
 • Thiên tuyết – Mộng Hóa Yên – Link
 • Trọng Sinh Chi Á Lai – Phi Hi – Link
 • Thái thượng hoàng – Hòa Vận – Link
 • Trạch nam hữu ái – Ly Không – Link
 • Thiệu Hàn – Kiều Tu Hồ La Bặc – Link
 • Ta là cha hài tử – Nhạc Sơn Tai – Link
 • Thực vật nhân – Kazw Phong – Link 
 • Tiêm bạch thâm uyên – DNAX – Link
 • Thiên thần sa đọa – Thác Nhân – Link
 • Tuyệt kiếm lộng phong – Ma Yên – Link
 • Tốt, em nói đó – Tam Thập Tửu – Link 
 • Tiểu công năm nay 7 tuổi – Nặc Nặc – Link
 • Tiểu  Thiếu Gia – Bạch Vân Du Nhiên – Link 01 – 02 (Cont) *
 • Tiểu bạch dương – Thủy Thiên Thừa – Link
 • Thiên Cao Lộ Viễn – Ngự Tiểu Phàm – Link
 • Thiên cân – Thị Thùy Khán Kiến Ngã – Link
 • Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm – Tây Qua Chi Sĩ – Link 
 • Trọng Sinh Chi Tô Gia – Thiên Hạ Vô Bạch – Link 
 • Trọng sinh chi tự do – Nhất Phiến Phù Vân – Link 
 • Thời tiết ngày mai : trong xanh – Lâm Tử Tự – Link
 • Trừng phạt quân phục hệ liệt – Phong Lộng – Link
 • Thúc Thúc, Biệt Bào – Mạn Vô Tung Ảnh – Link 01 – 02
 • Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm – Điệp Chi Linh – Link
 • Tuý hoa ấm – Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn – Link
 • Thế gian thanh cảnh thị vi lương – Nhan Lương Vũ – Link 01 02
 • Tịch chiếu huề phương điện – Tiêu Đường Đông Qua – Link
 • Tiểu Tử, Ta Là Ca Ca Ngươi, Đừng Có Tác Quái! – Phi Ngữ – Link
 • Ta tình nguyện để ngươi ngược ta đến cùng – Ngân Nguyệt Nhận – Link

U

 • Uyên ương thác – U Hồ – Link
 • Uyên Viễn Lưu Trường – Điệp Chi Linh – Link

V

 • Vệ Sĩ Tạm Thời – Lục Dã Thiên Hạc – Link *
 • Về triều Đường hành nghề y – Hồ Yêu Linh – Link *
 • Vú Em Hướng Dẫn – Ta Là Máy Kéo – Link
 • Vi vi đích vi tiếu – Điệp Chi Linh – Link 01 02
 • Vô nhạc bất tố – Thiên đường đích hoan du – Link
 • Vũ đả ba tiêu liễu sao thanh – Truy Trục Dương Quang – Link (Drop)
 • Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện – Mộc Qua Hoàng – Link 01 – 02

X

 • Xuất Sao – Tô Du Bính – Link
 • Xem ai là thật – Thủy Thiên Thừa – Link
 • Xuất hiệp sắc ma – Lăng Báo Tư – Link
 • Xuyên Việt Mạt Thế Đại Lục – Diệp Cảnh – Link
 • Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Lam Tịch Lạc – Link

Y

 • Y Sinh Thế Gia (CP phụ niên hạ, CP chính niên thượng) – Điệp Chi Linh – Link

98 thoughts on “[Tổng hợp] Đam mỹ Niên hạ/Đại thúc thụ

 1. CHUYEN CUA DICH TY: BIEN THANH PHIEN MA, HON DON THAN. LY MIEU: AC HUYNH TAI BEN. HOANG HUYNH CUA PHONG KHOI LIEN Y THI PHAI. THAI TU PHONG LONG. TU DO BEN LEVIA, PHU TU NIEN HA. DAI THAN DUONG THANH KE HOACH. SUU TIEN, … CUA VAN DIET CHI THUONG NEH,HAU HET LA NHAT THU DA CONG DAI THUC THU. DOAN TINH KET CUA THAP THE. SINH Y NHAN – NHAN LUONG VU. BOI DUC CHI KIEM, TRUNG PHAT QUAN PHUC ~> HUYNH DE =)). THINH THE TRUONG AN DA. LIEM DIEM CAM HOAN, CONG PHAM NAM HAU ~> SINH TU.

  Số lượt thích

 2. Nàng ơi, ta bổ sung nè : Ô Hắc, Sài Lang Hổ Bái, Trọng Sinh Chi Tô Gia, Ba Mươi Tuổi Suy Nhân, Dục Hạnh Mãn Lâm, Đại Thúc Thượng Ngộ Lang, Cữu Tình Như Hoả, Ảo Giác, Phản Tướng, Nhất Chiến Thành Công, Nhặt được Cúc Thái Lang, Nghịch Ái, Huynh Hữu Đệ Cung.

  Số lượt thích

 3. Ta bổ sung tiếp nè:Ái vô cấm kị, Bất thuyết ái đích nam nhân, Thập nhị thánh thú cung, Giang hồ trái, Khi cà chớn gặp cà chua, Đừng chạy lão sư, Hồng bì hài, Này đại thúc, Dụ dỗ mỹ nam quật cường.

  Số lượt thích

 4. rốt cuộc cũng có ng làm list này =)) mình fan niên hạ đây, 80% đam mình đọc là niên hạ, ngoài những truyện trong list và những truyện mấy bạn ở trên bổ sung còn có vài bộ này nữa nè.
  cầu duyên -Thập Thế
  câu dẫn mĩ mông điểm trưởng – Lăng Báo Tư
  hồng bỉ hài – Mê Âm
  phượng hoàng sào – Lăng Báo Tư
  khoái nhạc trạch cấp tống – Mê Dương
  ta tình nguyện để ngươi ngược ta đến cùng – Ngân Nguyệt Nhận
  lang nha – Leneta
  tù đồ – Cao dược hồ
  vi vi đích vi tiếu – Điệp Chi Linh
  công chiếm – thiên nhất
  nam nhân dã hội lưu lệ – Dịch Nhân Bắc
  tỏa tình – Phiền Lạc
  hắc miêu ăn mực – Hạ Thu Tiểu
  thiên tuyết – Mộng Hóa Yên
  ta là cha hài tử – Nhạc Sơn Tai
  đại giới – Phong Nhi
  ngoạn vật thế gia – Phong Lộng
  chỉ trăng xuân vẫn đa tình – Lê Hoa Yêu Vũ
  phược long – Khốn Ỷ Nguy Lâu
  Ca ca cấp đệ đệ tín + ca ca cấp thiên sứ tín – Phong Lộng
  ngã đích bạch si ca ca – lainearth
  đệ đệ đáng sợ của ta – San Đóa Lạp
  sở gia huynh đệ – Mê Dương
  huých tường – Mê Dương
  dục ba bất năng – Nếu Phi
  tướng quân vương phi phiên ngoại – Lộng Giản
  huỳnh mạch phách đương – Thất Ưu
  cung nghiệt – Điển Y
  ca, anh thích em không – Thanh Ninh
  ca, ta yêu ngươi – Nam Qua Bảo Bảo
  nghiệt đồ – Nhã Sinh
  du đồng nở hoa chưa – Lục Đáo Thanh
  phượng huyền cung thương
  rối rắm – Hàn Mai Mặc Hương
  thực nhân hoa – Mạt Hồi
  dưỡng long – Tô Đặc
  đế đài xuân – phong duy
  thiếu niên du – Mạt Hồi
  dĩ ác chế ác – Phiên Qua Tiểu Long Bao
  xung quan nhất nộ vi lam nhan – Dịch Nhân Bắc
  đế vương nghiệp – Phong Diệc Phi
  đế nghiệp vô thương – Vạn Diệt Chi Thương
  bất luân chi luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành
  phượng huyền cung thương – Vân Bổn Vô Tâm
  ngoài ra còn có mấy tác phẩm chưa hoàn.
  bạch y kiếm khanh – Thủy Giả
  ngục giam, bụi gai vương miện – Sát Na Phương Nhan
  nghiệt luân – Tịnh Nhiên
  cường thủ hào đoạt – Vạn Diệp Chi Thương
  không thể yêu em – Nãi Thị Thân Sinh Địa
  cấm đoạn chi luyến – Sở Ly
  Nhân tiện, “Cha Nuôi” đã hoàn rồi đó bạn ^^

  Liked by 1 person

   1. hơhơ, không cần khách sáo, mình bị cuồng niên hạ mà >< nói thực còn nhiều lắm đó mà mình k nhớ hết đc 😦 sau này nhớ ra sẽ bay vào bổ sung cho bạn ngay.
    À còn đây là link Nam Nhân dã hội lưu lệ đã hoàn http://tkdanmeihoan.wordpress.com/2014/03/21/nam-nhan-da-hoi-luu-le-trung/
    này là của đế nghiệp vô thương đã hoàn http://kimleleenglish.blogspot.com/2011/10/e-nghiep-vo-thuong.html
    sửu tiểu xà đã hoàn http://huyetphong143.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/dam-m%E1%BB%B9-hoan/suu-tieu-xa/

    Số lượt thích

   2. đã cập nhật, thank u~ <3, mình cũng biết thể loại này còn nhiều truyện lắm mình mà ko nhớ hết và cũng có bộ mình chưa đọc nữa :(.
    Nên nếu bạn nhớ thêm bộ nào cứ nói thoải mái nga~ *ôm ôm*

    Số lượt thích

  1. bạn ơi mình mới bước chân vào thể loại niên hạ mà mê quá b có bộ nào công bị nghiệp quật thụ cường cho m xin với. tất cả của thủy thiên thừa mình đọc hết rồi

   Số lượt thích

 5. Nàng biết truyện này không? Chỉ ta với
  !_!
  Đam mỹ, niên hạ, tổng tài công x đại thúc thụ

  ta nhớ đại thúc bị người yêu đá sau đó bị tổng tài lôi vào khách sạn 419, sinh nhật, a công vạch mặt bạn gái cũ hám tiền của đại thúc, rồi về phòng ở của thụ

  có một đoạn rất hài là tiểu công vất hết đồ của bạn thụ xuống dưới lầu, trong đó có…

  Sáng ra đại thúc bỏ trốn, vì đau mà gặp bác sỹ biến thái,

  a công cứu ra đại thúc, 2 người đạt thành hiệp nghị, tiểu công tặng đại thúc 1 cái đồng hồ đúng 5h đá kim cương xếp thành chữ LOVE

  ta hỏi nhiều nhà nhưng vô vọng, mạn phép nhờ nàng *nước mắt lưng tròng*

  Số lượt thích

 6. nàng ơi, có biết bộ này không. nội dung là dư thế này nỳ
  đại thúc bị người yêu đá sau đó bị tổng tài lôi vào khách sạn 419, sinh nhật, a công vạch mặt bạn gái cũ hám tiền của đại thúc, rồi về phòng ở của thụ
  Có một đoạn rất hài là tiểu công vất hết đồ của bạn thụ xuống dưới lầu, trong đó có…
  Sáng ra đại thúc bỏ trốn, vì đau mà gặp bác sỹ biến thái,
  Anh công cứu ra đại thúc, 2 người đạt thành hiệp nghị, tiểu công tặng đại thúc 1 cái đồng hồ đúng 5h đá kim cương xếp thành chữ LOVE

  Số lượt thích

 7. Ban oi !! Minh dang tim truyen co noi dung the nay: em thu bi gia dinh ghet bo khi lon len don ra o rieng, em thu co yeu thích voi hai nhi nên tu nhan minh la bien thai, anh cong con nho bi bo roi em thu nhat ve nuôi , anh cong doc chiếm em thu con em thu luc nao cung muốn che dau ban tinh bien thai cua minh . Minh nho co nhieu do à T.T . Minh tim hoai ma k thay . Ban giúp minh voi !!!!

  Số lượt thích

 8. Đi tìm tr niên hạ đọc lại lạc vô đây, lại nổi hứng bổ sung cái list =)) nàng rảnh chèn thêm vô cho cái list thêm dài nha =)) có link nào không tìm thấy báo ta gửi cho

  Hoàn
  Tiệm bạch thâm uyên – DNAX
  Thực vật nhân – Kazw Phong
  Huynh đệ niên hạ – Chanh Tử Vũ
  Khi dễ đến cùng – SK
  Chức nghiệp thế thân – Thủy Thiên Thừa
  Đương niên ly tao – Hà Hán
  Thiên thần sa đọa – Thác Nhân
  Ngoạn vật thế gia – Phong Lộng
  Dưỡng Long – Tô Đặc
  Ngộ Ma – Tô Đặc (cùng hệ liệt vs Dưỡng Long)
  Manh ái thịt yến chi tưởng niệm thiên – k thấy ghi tgiả =))
  Uyên ương thác – U Hồ (mới check lại thấy wp bị pri rồi T.T) https://danguyetcac.wordpress.com/2012/10/23/uyen-uong-thac-_muc-luc/
  Bỉ ngạn lâm uyên – Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch
  Chờ anh nhìn lên – Dịch Tu La
  Tịch chiếu huề phương điện – Tiêu Đường Đông Qua
  Thực nhân hoa – Mạt Hồi
  Thiêu niên du – Mạt Hồi

  Chưa hoàn
  Trừng phạt quân phục hệ liệt – Phong Lộng
  Thiên hạ vô song – Bạo Kỳ
  Châm phong đối quyết- Thủy Thiên Thừa
  Tiểu bạch dương – Thủy Thiên Thừa
  Huynh đệ quỷ sự – Tàng Yêu
  Hậu sinh khả úy – Vạn Tiểu Mê
  Đại ca – priest
  Nghịch lữ lai qui – priest
  Mê ảnh huyen hiêu – Tiêu Đường Đông Qua
  Thế gian thanh cảnh thị vi lương – Nhan Lương Vũ
  Bối đạo nhi trì – Tiêu Mạc Nhân

  À, khốn tại võng trung ương hoàn rồi https://lamlamnhanha.wordpress.com/dam-my-hoan/muc-luc-khon-tai-vong-trung-uong/

  Số lượt thích

 9. nàg thêm bộ cảnh sát và con lang mafia zào nka mà nàg vứt zô hắc bag cũg đk zì nó gồm đầy đủ 2 yếu tố trên :v p/s:ta bt mỗi truyện này hà zì ta rất kén cá chọn cah nên mog nàg thôg cảm

  Số lượt thích

 10. Bộ Châm phong đối quyết – kiểu địch nhân hóa tình nhân siêu hay, công thụ ai cũng vừa mạnh mẽ lại mặt dày. Bộ này có vài điểm giống Kinh thuế.
  Bạn nào biết truyện kiểu tương tự thì giới thiệu thêm nha.

  Số lượt thích

 11. Sao không ai cập nhật cái list này vậy nè, đói niên hạ quá chừng luôn T.T

  Fix lại link Bối đạo nhi trì nha người đẹp https://fangsuifan0506.wordpress.com/boi-dao-nhi-tri/

  Với cả những bộ: nghịch lữ lai qui, tỏa tình, trọng sinh chi huynh đệ tình thâm đều đã HOÀN rồi nha

  Ngoài ra ta bổ sung thêm mấy bộ nữa

  Hoàn
  Phượng hoàng nam – Cuồng Thượng Gia cuồng
  Dương cửu – Hoài Thượng
  Say nụ cười – Trang Sinh Hiểu Mộng
  Buông tay – Thụy Giả
  Này anh đẹp trai tóc giả rớt rồi kìa – Vu Triết
  Tốt, em nói đó – Tam Thập Tửu
  Khoảng cách từ dạ dày tới trái tim – Kiết Phi

  Chưa hoàn
  Cổn, ly hôn – Cao Dược Hồ
  Say nụ cười – Trang Sinh Hiểu Mộng
  Dưỡng Lang Vi Hoạn – Vô Tâm Tiết Trúc
  Chinh phục học trưởng – Tiểu Dã Thú/ Tiểu Gia Bất Thị Thụ
  Bạch kính vãn – Ẫm Ẩn

  Số lượt thích

 12. Hú chào nàng! Nàng có biết bộ nào hay hay giới thiệu cho ta được ko? thể loai đại thúc thụ, nhất thụ đa công (nếu có ngược thì càng tốt nhá), cổ đại hay hiện đại, xuyên không gì cũng được nhá.
  Cảm ơn nàng^^

  Số lượt thích

 13. phượng ly thiên (hoàn chính văn), chỉ túy kim mê, châm phong đối quyết, nhặt được cúc thái lang (priv), thiên cao lộ viễn, chinh phục học trưởng HOÀN rồi đó ng đẹp : ))

  Bổ sung:
  chưa hoàn
  Xem ai là thật – Thủy Thiên Thừa
  Phụ gia di sản – Thủy Thiên Thừa
  Sơn hà biểu lý – Priest
  Tội + Cộng Sự – Phi Hùng
  hoàn
  Sát phá lang – Priest
  Đương niên ly tao – Hà Hán
  An cư lạc nghiệp – Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm
  Lặng lẽ nắm tay em – Phong Quá Vô Ngân
  Thiên cân – Thị Thùy Khán Kiến Ngã
  Âm hoàng – Hắc Sắc Cấm Dược

  Số lượt thích

 14. Nàng bổ sung nha
  Người điên – Tiểu Yên Tử
  Tượng tâm
  Vô lại – A Phù Tử
  Huynh trưởng – Hanh Hanh
  Kiếm tại thiên hạ – Bạch Uyên
  Khế ước chuộc tội – Trần Ấn
  Trầm hương tỏa – Lệ Mộ Huyết Lan
  Dạ thuật – Ngưu Tiểu Bính
  Hí Hồ – Dạ Vũ Phi Tuyết
  Thái tử – Phong Lộng
  Như Lang – Vạn Diệt Chi Thương

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s