[Tổng Hợp] Đam mỹ Chủng điền văn

MỤC LỤC TỔNG HỢP
ĐAM MỸ CHỦNG ĐIỀN VĂN
Update 09/12/2018cdvan

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Xếp theo thứ tự Alphabet
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước


Tên – Tác giả – Link

A

 • Ai Cho Anh Mắng Em?! – Tú Sinh – Link 0102 *
 • Anh Sẽ Chờ Em ở Tầng 16 – Đậu Diện Tô Bính – Link

B

 • Bảo Nhi – Lưu Hạ – Link
 • Bắt Đầu Hạnh Phúc – Lại Lại đích Miêu Miêu Xà – Link 01 – 02 (Cont)

C

 • Cẩm Thành Mùa Hoa – Vu Vũ – Link *
 • Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu – Lục Sắc Xác – Link *
 • Công Giá – Lạc Băng Lăng – Link 01 – 02
 • Cậu Vẫn Là Đi Bán Đi – Tiên Ngư – Link
 • Cảnh Xuân Trong Động – Tả Tả Tiểu Tả – Link
 • Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà – Link  01 – 02
 • Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh – Link
 • Cổng Rào Tiếng Chó Sủa Vang – Chỉ Tiêm Táng Sa – Link
 • Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê – Thất Dạ Vong Tình – Link
 • Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng – Đại Kiểm Bính – Link

D

 • Đào Nguyên Nông Gia Nhật Thường – Lạc Tân – Link *
 • Độc Sủng Xấu Phu – Quyết Tuyệt – Link 01 – 02
 • Đổ Thạch Sư – Vị Huyền Cơ – Link
 • Đào Hoa Nguyên Ký – Tô Mê – Link
 • Dị Giới Thú Xâm – Phi Mộng Hiên – Link
 • Dĩ Thân Tương Hứa – Úy Tiểu Lam – Link
 • Điềm Báo Mạt Thế – Thất Dạ Vong Tình – Link
 • Dị Năng Nông Trường Chủ – Huyền Ca Nhã Ý – Link
 • Đầu Bếp Xuyên Việt – Thập Nhật Thập Nguyệt – Link
 • Điền Viên Nhật Thường – Lý Tùng Nho – Link 01 – 02
 • Đường Phong Chi Thừa Kiền – Thiên Khỏa Thụ – Link
 • Dị giới chi nông gia kí sự – Lãng Lãng Minh Nhật – Link
 • Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương – Mai Ẩn Như Yêu – Link
 • Đặc Chủng Binh Dã Chủng Điền – Tà Thần Đích Diện Cụ – Link
 • Dã Thú Kiên Thượng Đích Tinh Linh – Du Du Tiên – Link 01 – 02
 • Đái Cá Không Gian Dụ Mỹ Nam – Thất Nguyệt Thanh Quả – Link
 • Đại Trứ Đỗ Tử Bôn Tiểu Khang  – Công Tử Tầm Hoan – Link 01 – 02
 • Đương Tra Nam Xuyên Việt Thành Phu Lang – Bạch Dược Hoàn – Link
 • Đái Trứ Không Gian hệ liệt : Thượng Đại Học | Khứ Tu Hành 01 – 02 (cont)

G

 • Giang Hồ Trái (Nợ Giang Hồ) – Đào Phù – Link 01 – 02

H

 • Hoàn Trái – Lạc Tân – Link
 • Hầu Gia Chán Nản Trồng Dưa Hấu – Mạnh Đông Thập Ngũ – Link *
 • Hệ Thống Miêu Đại Vương – Tiểu Triện Thương – Link *
 • Hận Giá Tiểu Kỳ Lân – Vũ Nhan – Link

K

 • Kinh Đô Đào Hoa Nguyên – Phiêu Ly Cơ – Link
 • Khi đại luật sư gặp phải tên trộm vặt – Thanh Hưởng – Link

L

 • Láng Giềng – Vu Vũ – Link 0102 *
 • Lâu Rồi Không Gặp – Ảnh Độ Hàn Giang – Link *
 • Lưu thủy kim triêu – Tinh Khiết – Link

M

 • Mạt thế đàm – Báo Chỉ Hồ Tường – Link
 • Mạt Thế Chi Tiểu Nhân Đắc Ý – Thổ Trứ Trạch – Link
 • Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch – Nhân Sinh Giang Nguyệt – Link
 • Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân – Xuân Chí Thì Hoà – Link

N

 • Ngây Ngốc Làm Ruộng – Cẩm Tú Vân Nhiên – Link *
 • Nông Trường Ảo Tưởng – Tây Tử Tự – Link *
 • Ngưu Nam – Báo Chỉ Hồ Tường – Link
 • Nam Thê Của Tể Tướng – Mạc Tà – Link
 • Ngã Thị Miêu Mễ Bất Thị Hổ – Link 01 – 02
 • Ngày Bình Thường – Khai Hoa Bất Kết Quả – Link
 • Người Yêu Manh Kê Của Tôi – Vô Biên Khách – Link
 • Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ – Cận Thị Nhãn – Link
 • Nông gia nhạc tiểu lão bản – Sài Mễ Du Diêm – Link 01 – 02
 • Ngã Đích Nguyên Thủy Sinh Hoạt – Nam Qua Giáp Tâm – Link
 • Nguyên Thuỷ Xã Hội Đích Sinh Hoạt  Mị Mị Tương – Link 01 – 02
 • Nơi Cuộc Sống Mỹ Mãn Của Đàn Ông Mang Thai – Mãn Lê Hoa Tuyết – Link

O

 • Ôm bánh bao về làm ruộng – Công Tử Tầm Hoan – Link

P

 • Phản Chuyển Thú Nhân – Tiểu Gia Bất Thị Thụ – Link

Q

 • Qua Ngày – Diệp Thị – Link
 • Quả Tử Kì Duyến – Lê Hoa Yên Vũ – Link *

S

 • Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long – Tô Du Bính – Link
 • Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký – Đại Thúc Vô Lương – Link
 • Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Quạ Đen – Xuyên Hạ Hi – Link 0102

T

 • Thú Y – Lạc Tân – Link
 • Tướng Môn Nam Thê – Tu Thất – Link *
 • Thú Nhân Chi Lập Hạ – Heaven Pool – Link *
 • Tiểu Phạn Quán – Tu Thất – Link
 • Thế Giới Chi Môn – Du Du Tiên – Link
 • Tiểu Lão Bản –  Hủ Mộc Điêu Dã – Link
 • Tranh con – Điềm Mật Sinh Hoạt – Link
 • Trùng Sinh Chi Đại Giới – Dạ Đích – Link
 • Trùng Sinh Đến Nông Gia – Quỷ Sửu – Link
 • Trùng Sinh Chi Tiểu Lão Bản – Huyền – Link
 • Trùng Sinh Vi Tiểu Ca Nhi – Trần Liễu – Link
 • Thương Nhân Thành Thật – Thiên Manh – Link
 • Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Link
 • Thú Thế Chi Tế Thế An Dân – Giáp Hợi – Link
 • Thời Đại Sinh Sản Vô Tính – Thiên Viễn Đại – Link
 • Trùng Sinh Chi Thuế Biến – La Bặc Thỏ Tử – Link
 • Tư Quân Nhập Mộng – Thất Lý Hồng Trang – Link
 • Trùng Sinh Chi Tiểu Thị Dân – Duyên Hà Cố – Link
 • Trùng Sinh Tu Tiên Chi Nhạc Thần – Quỷ Ốc – Link
 • Trong Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Thủy Sam – Link *
 • Thú Thế Chi Phu Phu Đích Mỹ Hảo Sinh Hoạt – Link
 • Trùng Sinh Chi Tiêu Triết – Linh Tùy Tâm Phi – Link
 • Tướng Quốc, Ra Chăn Heo! – Khả Khổ Khả Lạc – Link
 • Trùng Sinh Thành Liệp Báo – Lai Tự Viễn Phương – Link
 • Trùng Sinh Chi Phản Cốt – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu – Link
 • Trùng Sinh Trạch Nam Mạt Thế Thủ Tắc – Noãn Hà – Link
 • Tướng công hoàng đế của nông phu – Thiên Hạ Thiên – Link
 • Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc – Mộng Thiên Hàng – Link 01 – 02
 • Trùng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị – Thiên Lam Y Mộng Tử – Link
 • Trùng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư – Thanh Sắc Đích Ngư Link
 • Thú Nhân Chi Không Gian Chủng Điền Ký – Phong Suy Tiễn Vũ – Link
 • Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư – Ninh Mông Mã Tạp Long – Link
 • Thuyền Trung Quốc vượt trùng dương – Phi Thiên Dạ Tường – Link 0102
 • Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới – Vũ Trà Mạt Mạt – Link
 • Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt – Lai Tự Viễn Phương – Link

X

 • Xuyên Việt Thú Thế Chi Sưu Thực Ký – Huyền – Link *
 • Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư – Thanh Y Họa Mặc – Link *
 • Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh – Kim Nghêu – Link
 • Xuyên Việt Nguyên Thủy – Kì Kì Ma – Link
 • Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu – 75D – Link
 • Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ – Thi Chức – Link
 • Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Bạch Dạ Vị Minh – Link
 • Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ – Kim Nghiêu – Link
 • Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – Lãng Hoa Điểm Điểm – Link
 • Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử – Huyền Lâu Trọng Tiêu – Link
 • Xuyên việt chi khoái nhạc nông phu sinh hoạt – Lục Sắc Xác – Link (Drop)
 • Xuyên Đến Liền Biến Thành ‘Nương’ Thân – Ba Nhĩ Đại Nhân – Link
 • Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia – Giang Hồ Thái Yêu Sinh – Link
 • Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân – Ôn Thôn Đích Nữ Nhân – Link

V

 • Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp – Mộc Dao – Link *
 • Van Cầu Ngươi Từ Hôn Đi!! – Khốn Thành Hùng Miêu – Link *
 • Vườn Thực Vật Quỷ Quái – Vô Kê Chi Đàm – Link 0102 *
 • Vì Đâu Nặng Tình Như Thế- Vu Triết – Link
 • Vô Xảo Bất Thành Thư – Khuynh Lạc Cửu Tiêu – Link
 • Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ – Hi Nguyệt Công Tử – Link

15 thoughts on “[Tổng Hợp] Đam mỹ Chủng điền văn

 1. cho mình hỏi mình muốn tìm truyện nay mà ko nhớ rõ chỉ nhớ
  anh thụ hình như xuxyen qua 1 người khác nhưng có 1 đứa con khá lớn chắc 5 hay gì ko nhớ xong thân thể này là 1 kẻ ko quan tâm đến con hay bạc đãi nhưng khi anh thụ xuyen qua chăm sóc cho con và kiếm tiền :v mong mn giúp mình

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s