[Tổng Hợp] Đam mỹ Trùng Sinh

Update 17.02.2019
MỤC LỤC TỔNG HỢP

Đam Mỹ Trùng Sinh – Trọng Sinh

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước
Xếp theo thứ tự Alphabet


Tên – Tác giả – Link

#

 • 囧 chết người rồi – Kiều Diễm Sự Kiện/ Hà Thư – Link 
 • 818 Công Lược Nhân Vật Phản Diện Đã Tẩy Trắng – Túy Hưu Hà Phương – Link 01 02 *

A

 • Ai Cho Anh Mắng Em?! – Tú Sinh – Link 0102 *
 • Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi! – Tiêu Đường Đông Qua – Link *
 • Ai là ai đích thương – Neleta – Link
 • Ăn hại sống lại – Trần Thế Chi Thương – Link
 • Anh! Để em ôm đùi đi! – Hồng Nhạn – Link

B

 • Biến Thân Tình Nhân – Lâm Ca – Link *
 • Bậc Thầy Thẻ Sao – Điệp Chi Linh – Link *
 • Bệ hạ, nhận mệnh đi! – Ngũ Sắc Long Chương – Link
 • Bỉ Thì Bỉ Thì – Neleta – Link 
 • Bạo Quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Link 
 • Bình Hành Tình Nhân – Nhược Hề – Link
 • Bạo Quân Trùng Sinh – Nguyệt Ma Vũ – Link
 • Bạn trai ta là quái vật – Nguyệt Hạ Kim Hồ – Link 
 • Bạch liên hoa vùng dậy – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu – Link 
 • Bá ái: Lãnh vương quý tế – Nguyệt Lượng Đản Thát – Link
 • Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ – Nhất Thế Hoa Thường – Link

C

 • Cơ Từ – Tô Cảnh Nhàn – Link *
 • Cự Tinh Vấn Đỉnh – Mạc Thần Hoan – Link *
 • Chỉ Tâm Như Thủy – Ngã Ý Phù Phong – Link *
 • Chỗ Nào Không Đúng – Tam Thiên Thế – Link *
 • Chân Thành Thâm Tình – Toan Thái Đoàn Tử – Link *
 • Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa – Công Tử Nhu – Link *
 • Con đường nghịch tập của vật hi sinh – Mao Điểu – Link *
 • Chỉ Là Không Dám Lại Yêu Anh – Thanh Vũ Gia ĐíchTiểu Điếu Ti Nhi – Link *
 • Cuộc sống nhà giàu – Nhã Mị – Link
 • Cường thế tướng công ngoan phu lang – Link 01 – 02
 • Chức trách của nhân vật phản diện – Hàn Lạc Vãn Không – Link
 • Chú ái tinh không –  Mặc Vũ Yên Dạ – Link
 • Cha nuôi và con nuôi – Nhã Mị – Link 01 – 02 
 • Cứu Vớt Nam Nhị – Quân Mai Tuyền Hạ – Link 
 • Chức nghiệp thế thân – Thuỷ Thiên Thừa – Link
 • Cạnh kiếm chi phong – Tiêu Đường Đông Qua – Link
 • Cẩm thượng thiêm hoa – Phong Trung Hồ Điệp – Link 01 – 02

D

 • Đảo Xuân Hàn – Hàn Thục – Link *
 • Du Nhiên Mạt Thế – Lão Bối – Link *
 • Đại Thiếu Trở Về – Quyết Tuyệt – Link *
 • Dược Nhân Độc – Thâm Hải Tiên Sinh – Link *
 • Danh sách ước nguyện – Phi Tửu – Link *
 • Điên Phong Đối Quyết – Vân Quá Thị Phi – Link *
 • Đường Phong Chi Thừa Kiền – Thiên Khỏa Thụ – Link *
 • Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời – Đường Ký Sơ – Link *
 • Đời này lương bạc – ??? – Link
 • Dã thú ngửi tường vi – Nguyệt Hạ Kim Hồ – Link
 • Đại nan bất tử đích ma vương – Trầm Luân Đồ Mĩ – Link
 • Đế trường trạch – Đế Hưu – Link 01 02 
 • Đường phong chi thừa kiền – Link 
 • Dược Tiên – Tĩnh Chu Tiểu Yêu – Link
 • Dị thế đại lãnh chủ – Lai Tự Viễn Phương – Link
 • Đương Niên Ly Tao (Năm ấy biệt ly) – Hà Hán – Link 
 • Điên phong đối quyết – Vân Quá Thị Phi – Link 01 02
 • Đại Thần, Người Cá Đột Kích! – Khuynh Lạc Cửu Tiêu – Link
 • Đương nữ vương gặp  phúc hắc – Thanh Vụ Liễm Nguyệt – Link
 • Đương trùng sinh tao ngộ xuyên việt – Duyên Lai Như Thị – Link
 • Dạy “hư” em trai mất rồi giờ phải làm sao!!! – Yên Diệp – Link 0102 
 • Đệ Đệ Mỗi Ngày Đều Đang Diễn Trò – Phong Cuồng Đích Đồ Phu – Link

E

 • Em họ không dễ nuôi – Lạt Tiêu Phan Phạn – Link 

G

 • Giang Lạp – Hắc Sắc Địa Bản – Link *
 • Gặp Lại Sau Biệt Ly – Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực – Link *
 • Giáo chủ của ta sao lại có thể đáng yêu như thế – Tam Tam Tổng Công – Link

H

 • Hồi Vị – A.N.JELL – Link *
 • Hoài Tịnh sống lại – Cao Mễ Quả – Link *
 • Hạng Gia Đại Thiếu – Sơ Lãng – Link 0102 *
 • Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế – Mei – Link *
 • Hôm Nay Lại Cứu Toàn Nhân Loại – Bạch Hồ Từ – Link *
 • Hoài bích kỳ tội – Link
 • Hoàn Trái – Lạc Tân – Link 
 • Hám Thiên – Lai Tự Viễn Phương – Link
 • Huyết Liên – Link (Hoàn 3Q)
 • Họa đường xuân – Neleta – Link 
 • Hôn Khế – Triển Tuyết Phàm – Link
 • Hổ phụ – Summer Bất Cụ Danh – Link 
 • Hạnh phúc không xa – Băng Loại – Link
 • Hứa Vị trùng sinh kí – Thiên Khỏa Thụ – Link
 • Hạ Tuyền Sống Lại – Hiền Thị Tiểu Thất – Link
 • Học Sinh Trung Học 32 Tuổi – Vĩnh Viễn HE – Link 
 • Hoàng Huynh Bất Tưởng Tẩu – Xu Lão Nhân – Link
 • Hoàn toàn phá vỡ – Phong vũ khinh ảnh – Link (drop) 
 • Hồ sơ đặc biệt : Chuyên án – Cuồng Tưởng Chi Đồ – Link *

K

 • Không Yêu Thì Đi Chết Đi! – Long Thất – Link *
 • Kim Ngọc Kỳ Ngoại – Tịch Tịch Lý – Link *
 • Không Người Gặp Lại – Vô Nghi Ninh Tử – Link *
 • Khó Được Kẻ Có Tiền – Mạc Tâm Thương – Link *
 • Ký Nhận Lão Công Bàn Tay Vàng Thôi – Chỉ Thiêm Vịnh Thán Điều – Link *
 • Không tin thanh xuân không trở lại – Link

L

 • Làm Lại Từ Đầu – Diệp Du Du – Link *
 • Lăng Nhiễm Trọng Sinh – Kỳ Lân Ngọc – Link *
 • Lâm viên sư xuyên việt làm nông dân – Thanh Y Họa Mặc – Link *
 • Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn – Bạn Tiểu Niên – Link 0102 *
 • Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh – Vân Thụ Nhiễu Đê Sa – Link *
 • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới – Tử Dạ Nguyệt – Link *
 • Linh môi sư trùng sinh –  Liên Lạc – Link
 • Lăng Nhiễm Trùng Sinh – Kỳ Lân Ngọc – Link
 • Lần nữa lên đỉnh cao – Mạn Tung Vô Ảnh – Link
 • Lăng Uyên Cầu Mặc – Tiểu Thủy Gia Đích Miêu – Link

M

 • Minh Hà Chi Cao Sí – Thiên Khỏa Thụ – Link *
 • Ma Tôn Thuần Lương Trong Tu Chân – Mộ Thiên Kính – Link *
 • Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa – Hắc Miêu Nghễ Nghễ – Link *
 • Mạt thế trọng sinh lộ – Mộc Diêu – Link
 • Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Xú – Link
 • Mới không phải là bạch liên hoa – Khuynh Lạc Cửu Tiêu – Link
 • Mỹ vị nhân sinh – Phù Diêu Trực Thượng – Link
 • Mạt thế trùng sinh chi thiếu gia – Dạ Du – Link 
 • Mạt thế trùng sinh chi khuất phụ – SJ Giảo Nhi – Link 
 • Mạt Thế Chi Tra Thụ Trùng Sinh – Sáp Sáp Nhi – Link 
 • Mùa hè của Diệp Xuyên – Ngưu Giác Cung – Link 01 – 02
 • Mạt thế trùng sinh chi phụ sủng tử thụ – Lý Húc Chi – Link 
 • Mạt thế chưởng thượng thất tinh – Nguyệt Hạ Kim Hồ – Link
 • Mạt thế chi tang thi thăng cấp hệ thống – Ẩn Không Nhân – Link 01 – 02 (Cont)
 • Mạt thế trùng sinh chi tiểu nhân vật – Hồng Trà Ngận Hảo Hát – Link
 • Mạt Thế Trùng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích – Nhữ Phu Nhân – Link
 • Mạt thế trùng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – Yêu Thương Hải – Link
 • Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nghịch Tập Ba, Thiếu Niên! – Đoạn Tội HoaLink

N

 • Nếu Người Ở Đây – Ái Khán Thiên – Link *
 • Người Giám Hộ – Bất Hội Hạ Kỳ – Link *
 • Nợ Tình Của Ảnh Đế – Lâu Bất Nguy – Link *
 • Ngân Hà Đế Quốc Chi Nhận – Hoài Thượng – Link *
 • Nhân Ngư Ảnh Đế – Vân Quá Thị Phi – Link *
 • Ninh Thư Trùng Sinh – Tố Phi Liễu – Link *
 • Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công – Nhất Nhân Lộ Quá – Link *
 • Nhất Sinh Nhất Đại Nhất Song Nhân – Vạn Diệt Chi Thương – Link *
 • Nhập Hí – Donggua1986 – Link
 • Nhất mặc như lôi – Neal – Link 
 • Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính – Link
 • Nhất Thế Vi Nô – Công Tử Thư Dạ – Link 
 • Niết bàn chi khuynh phúc – Tiểu Trư Tước – Link
 • Nhất Dũng Giang Sơn – Lưu Niên Ức Nguyệt – Link
 • Nam hậu trùng sinh – Vân Nhược Sam Hề – Link 0102
 • Người Trong Giang Hồ Phiêu Nha – Nhất Thế Hoa Thường – Link
 • Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai – Mãn Lê Hoa Tuyết – Link

P

 • Phế Thê Trọng Sinh – Kim Nguyên Bảo – Link 0102 *
 • Phượng tường cửu thiên – Sở Hàn Y Thanh – Link 01 – 02
 • Phản chuyển thú nhân – Tiểu gia bất thị thụ – Link
 • Phồn hoa – Mộc Thanh – Link
 • Phúc Trạch Hữu Dư – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh – Link
 • Phế vật sống lại thành bảo bối – Phong Hưởng Vân Tri Đạo – Link
 • Phối giác trùng sinh chi nghịch tập – Mai Tiểu Sương – Link

Q

 • Quốc Sư Mau Cong Trở Lại Đi – Tố Trường Thiên – Link *
 • Quân thần tương đắc – Link 01 – 02
 • Quan hệ phụ tử – Đế Quân – Link
 • Quốc Đảo Nguy Cơ – Liên Lạc – Link
 • Quy Linh – Y Đình Mạt Đồng – Link 

S

 • Sao Trời Lấp Lánh – J112233 – Link *
 • Sam Trọng Thủy Phúc – Trọng Khâu – Link *
 • Sống Lại Bị Em Trai Tù Cấm – Quả Nhân Nãi Thủ Danh Phế – Link *
 • Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau – Ninh Thế Cửu – Link *
 • Sống sót – Quỷ Sửu – Link
 • Siêu sao báo thù – Tiếu Mị Mị – Link
 • Siêu sao – Vạn Diệt Chi Thương – Link
 • Sửu nương nương – Vân Quá Thị Phi – Link
 • Sống Lại Chi Công Thần – Sỉ Đồ Chi Yêu – Link
 • Siêu sao, tính cái gì? – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh – Link
 • Sống Lại Và Kỳ Lộ – Ái Tại Tức Duyên Tiền – Link 
 • Sống lại chỉ để yêu em lần nữa – Một cái bình nhỏ – Link 
 • Song Trùng Sinh Chi Đào Ly – Trần Thế Chi Hương – Link

T

 • Thiên Tử – Vân Lạc Cửu – Link *
 • Tâm Hoài Giới Đệ – Qifu A – Link *
 • Tiểu Lão Bản – Hủ Mộc Điêu Dã – Link *
 • Tiệm Hoa – Văn Hương Thức Mỹ Nhân – Link *
 • Trọng Sinh Chi Bùi Vũ – Kỳ Lân Ngọc – Link *
 • Trọng sinh ngự linh sư – Hà Lam – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tu Phục Sư – Lạc Tân – Link *
 • Trọng Sinh Chi Trứ Ma – Thân Đồ Thử Phi – Link 
 • Trùng Sinh Mạch Lộ – Trà Thụ Cô – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Dung Tử Hành Hành – Link 0102 *
 • Trọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu Yêu – Link *
 • Trọng sinh chi túc địch – Thục Khách – Link 010203 *
 • Ta Sinh Con Ngươi Tới Dưỡng – Phong Nhã – Link *
 • Trọng Sinh Chi Phỉ Quân – Nguyên Đại Mã – Link *
 • Tình Chi Sở Chung – Bán Trản Minh Hương – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tri An Như Phỉ – Trần Tín Tín – Link 
 • Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao – Phi Bảo – Link *
 • Trọng Sinh Chi Đăng tiễn bài – Duyên Minh Khinh – Link *
 • Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Tại Thượng – Tử Nguyệt Sa Y – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư – Thanh Sắc Đích Ngư – Link *
 • Trọng Sinh Chi Nếu Không Có Em – Vô Lương Thứ Vị – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn – Mạc Thần Hoan  – Link *
 • Trọng Sinh Chi Thứ Tử Vi Tôn – Tử Sắc Mộc Ốc – Link 0102 *
 • Trọng Sinh Chi Hào Môn Thế Gia – Bát Tự Ly Hồi – Link *
 • Tướng Quân Không Muốn Lên Long Sàng – Thập Thế – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn – Công Tử Tầm Hoan – Link *
 • Trùng Sinh Chi Trốn Thoát Được, Mới Là Lạ! – Vu Ý Quất Chỉ – Link 
 • Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha – Phục Trung Quân – Link *
 • Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ – Vũ Điền Quân – Link *
 • Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập – Trích Hữu Ngư Chi Đạo – Link *
 • Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – Giang Nam Hồn Cô Nương – Link 0102*
 • Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai – Mộc Dục Dương Quang Song Tử – Link 01 02 *
 • Ta Biến Thành Vị Hôn Thê Của Địch Thủ Thì Phải Làm Sao, Đang Online, Gấp – Bổn Tiểu Y – Link *
 • Tra Công Chi Tử – Ti Đạc – Link
 • Trọng Nham – Ngưu Giác Cung – Link
 • Trùng sinh chi tang thi mạt thế – Lucitiya – Link
 • Trung khuyển bị bệnh dại – Chung Hiểu Sinh – Link
 • Thanh Ca Chi Dận Nhưng – Thiên Khỏa Thụ – Link
 • Trùng Sinh Chi Thanh Hồ Yêu – Thẩm Hề Hòa – Link
 • Trùng sinh chi dưỡng phụ – Nghịch Ngã Giả Loạn – Link
 • Tôi thấy được những văn tự kì quái – Lộ Nhân Tân – Link
 • Trùng sinh chi phản cốt – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu – Link
 • Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – Lục Dã Thiên Hạc – Link
 • Trùng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh – Thanh La Phiến Tử – Link
 • Trùng sinh chi một tờ giấy kết hôn – Hắc Miêu Nghễ Nghễ – Link
 • Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn – Thượng Huyền Nguyệt Nhi – Link
 • Trùng sinh vào hào môn, hệ thống thay đổi khí chất – Xuân Phong Diêu – Link
 • Thất gia – Priest – Link 
 • Tứ Hôn – Đản Thát Quân – Link
 • Trùng Sinh Chi Á Lai – Phi Hi – Link
 • Trùng sinh chi nịch sát – Mijia – Link
 • Trùng sinh chi thị ái hành hung – Link
 • Trùng sinh chi cự ái –  Vân Liễu – Link
 • Thiên vương chi lộ – Tiếu Mị Mị – Link 
 • Thiếu Niên Của Anh – Dạ Đích – Link
 • Trọng sinh chi đại giới – Dạ Đích – Link 
 • Thần chi ngô ái – Nguyệt Ngưng – Link
 • Trùng sinh chi Thiên hạ – Bách Dạ – Link
 • Thiết kế sư trùng sinh băng tình lộ – Link
 • Trùng sinh chi ảnh đế – Tựu Tương – Link
 • Trùng sinh chi Lộ Tử Kỳ – Dặc Mục – Link
 • Tiên giới tẩu tư phạm – Lý Tùng Nho – Link
 • Tôi chỉ cần có em – Mạc Quang Thần – Link
 • Trọng Sinh Duyên – Phượng Sơ Minh – Link
 • Trùng sinh chi Bùi Vũ – Kỳ Lân Ngọc – Link
 • Trùng sinh Dân quốc hí tử – Tú Vu Lâm – Link
 • Trùng sinh chi tra thụ – Ái Khán Thiên – Link 
 • Trọng sinh chi áp đảo hắc bang lão đại – Link
 • Trùng sinh chi tảo mộ – Ngô Trầm Thủy – Link
 • Tối cường triệu hoán sư – Hà Lam – Link 01 – 02
 • Trùng sinh chi đích tử – Vân Quá Thị Phi – Link 
 • Trùng sinh chi thụ phiên thiên – LẠC LỆLink
 • Trùng sinh chi cưu triền – Thì Bất Đãi Ngã – Link
 • Trùng sinh chi Tô Gia – Thiên Hạ Vô Bạch – Link
 • Trùng sinh hoàn khố tử – Thiên Khoả Thụ – Link
 • Trọng sinh chi Hàn Cẩm – Ngưng Tử Hàn – Link
 • Trùng sinh chi tảo mộ – Ngô Trầm Thủy – Link 
 • Trùng sinh chi ma quỷ cự tinh – SISIMO – Link 
 • Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp – Tịch Mộc – Link 
 • Trùng sinh vị lai chi tinh sư – Y Toàn Vũ – Link
 • Trùng sinh chi buông tha – Tích Lang Nhân – Link 
 • Trùng sinh chi phi nhĩ bất khả – Quyền Vân – Link
 • Trùng sinh chi thông gia – Thủ Bản Kỳ Tử – Link 
 • Trùng sinh chi tự do – Nhất Phiến Phù Vân – Link 
 • Trùng sinh chi phế tài phấn đấu – Tố Nhân – Link
 • Trùng sinh chi thùy mộ – Chỉ Tiêm Táng Sa – Link 
 • Tang thế tình nhân – Liên Tích Ngưng Mâu – Link
 • Tinh Trình Công Lược – Tĩnh Chu Tiểu Yêu – Link
 • Trùng sinh chi thị ái hành hung – Tây Tử Tự – Link
 • Tựu thị yếu cật oa biên thảo – Cận Thị Nhãn – Link
 • Trùng Sinh Chi Dung Thiếu – Donggua1986 – Link
 • Trùng sinh chi tiểu công chúa – Lê Tiểu Bất – Link
 • Trùng sinh chi tự do – Nhất Phiến Phù Vân – Link 
 • Trùng sinh chi trầm vân đoạt nhật – WingYing – Link 
 • Trùng sinh chi đích trưởng ung chủ – Nhã Mị – Link
 • Trùng sinh chi phụ tử tiến hóa thức – Vụ Điểu – Link
 • Trùng sinh chi như thử ảnh đế – Giới Thuần – Link
 • Trùng sinh chi Cố Thanh – Thanh Chu – Link 01 – 02
 • Trùng sinh chi tôi lười, anh lại đây! – Nhã Mị – Link
 • Trùng Sinh Chi Thuế Biến – La Bặc Thỏ Tử – Link
 • Trùng sinh chi tân quý công tử – Thủy Phách – Link 
 • Trùng sinh chi lông gà vỏ tỏi -Chung Hiểu Sinh – Link
 • Trùng sinh chi thân vương điện hạ – Tuyết Tai – Link
 • Trùng sinh thành liệp báo –  Lai Tự Viễn Phương – Link
 • Trùng Sinh Chi Lang Tế Tử – Kê Áp Nhục Ngưu – Link
 • Trùng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp – Qifu A – Link
 • Trùng Sinh Chi Âm Độc Hòang Hậu – Thuần Anh – Link
 • Trùng Sinh Hậu Kì Ngộ – Vô Thố Thương Hoàng – Link
 • Trùng Sinh Chi Cự Tinh Bất Lạc – Duyên Hà Cố – Link
 • Trùng sinh chi quân quan cùng nam hài – Từ Hoài – Link
 • Trùng sinh chi oản Quân tâm – Kim gia lười biếng – Link
 • Trùng sinh chi huynh đệ tình thâm – Điệp Chi Linh – Link 
 • Trùng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu Yêu – Link
 • Trùng Sinh Chi Thái Tử Sái Hầu – Long Văn Nghiễn – Link
 • Tiểu phạn quán – Tu Thất – Link 01 (pass: lienminh) – 02
 • Trùng sinh chi bảo mẫu rất bận – Giản Đơn Đích Bôn – Link
 • Trùng sinh chi Tửu sắc tham bôi – Nhu Nạo Thiên Vũ – Link
 • Thế Giới Này Điên Rồi – Nhất Thế Hoa Thường – Link 01 – 02 
 • Trùng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Sương Minh – Link
 • Trùng Sinh Chi Nhà Giàu Mới Nổi – Tử Sắc Mộc Ốc – Link
 • Trùng sinh chi ảo thuật gia – Phong Xuy Nam Phương – Link
 • Trùng Sinh Chi Lệ Chí Nhân Sinh – Ám Dạ Lưu Quang – Link
 • Trùng sinh chi thúc chất quan hệ – Lương Đình Tiểu Cư – Link
 • Trùng sinh chi sủng ngươi không đủ – Tối Á Miêu Miêu – Link 
 • Trùng sinh chi nghiệt nô ngược quân – Mai Quả – Link 01 – 02
 • Trùng sinh chi đặc biệt án quyển – Cuồng Tưởng Chi Đồ – Link
 • Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân – Quyết Tuyệt – Link 01 – 02
 • Trùng Sinh Chi Trung Khuyển Lai Tập – Lâm Tiểu Dương – Link
 • Thê vi thượng – Lục Dã Thiên Hạc – Link 01 – 02 (Tiếp -> Hết)
 • Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Một Thương Lượng – Kim Đại – Link
 • Trùng sinh chi sủng nịch thành nghiện – Đoạn Tội Hoa – Link 
 • Trùng sinh chi thâm hải hoàng quan – Du mộng y nhiên – Link
 • Trùng sinh chi lãnh quân noãn tâm – Hiên Viên Quỷ Hồ – Link 
 • Trùng sinh áp đảo hắc bang lão đại – Lúc Không Đợi Ta – Link
 • Trùng sinh chi một tờ giấy kết hôn – Hắc Miêu Nghễ Nghễ –Link
 • Trùng sinh thành trí năng hệ thống – Mông Diện Đại Hiệp – Link
 • Trùng sinh chi bị trung khuyển đeo bám – Phì Phì Đích Q – Link
 • Trùng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị – Thiên Lam Y Mộng Tử – Link
 • Trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài – Thuần Bạch Xuẩn Bạch – Link 
 • Trùng sinh chi bàn tử khoái bào – Vô Trần Hoài Niệm – Link (drop)
 • Trùng sinh chi mang vợ về nhà chơi – Mạch Thượng Cúc Khai – Link 
 • Trùng sinh chi ấu sư trưởng thành kí – Minh Thiên Nhiên Tịnh – Link
 • Trùng sinh chi sử tiền đại hùng dưỡng mễ trùng – Thanh Nha – Link 
 • Trùng sinh Omega chi đại phản công – Tát Đề Á Cách Lạp Cáp – Link
 • Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kỳ – Ngã Thị Tiếu Tiếu – Link
 • Trùng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Ly Sắc Bỉ Ngạn – Link
 • Trùng sinh chi mang theo bánh bao đấu ác phu – Cẩm Trọng – Link 0102
 • Trùng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Lai Tự Viễn Phương – Link
 • Trùng sinh tại trên người tình nhân cũ của bạn thân – Tử Sắc Mộc Ốc – Link 01 02
 • Trùng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân ( Giọng nói hớp hồn) – Dụ Thần – Link

U

 • Vô Cưu – Trường Sinh Thiên Diệp – Link *
 • Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ây – Giang Tâm Tiểu Chu – Link *

V

 • Viên Tam Công Tử Trọng Sinh – Mạc Chu – Link 0102 *

X

 • Xin chào, thị trưởng đại nhân! – Tố Phi Liễu – Link
 • Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Bạch Dạ Vị Minh – Link 

Y

 • Yêu tôi xin hãy nói – Thất Nguyệt Thịnh Hạ – Link

227 thoughts on “[Tổng Hợp] Đam mỹ Trùng Sinh

 1. Đậu ơi,

  Mình làm phiền nhé. Mình đang tìm lại bộ đam trùng sinh, chủ công.
  ND: Nhà công là danh gia vọng tộc, một trong những gia tộc đứng đầu. Công yêu một tra thụ, cuối cùng người nhà dứt tiền đưa cho, tra thụ liền leo lên giường một gia tộc đối thủ của công. Công bị đưa ra nước ngoài, trong nước gia tộc dần bị người khác đánh sụp. Bạn thân của công cũng là một gia tộc lớn, bị người hại rồi chết. Sau này khi được trùng sinh, công từng bước về nước với sự giúp sức của bạn thân, vực dậy gia tộc và gặp gỡ bạn thụ. Công với thụ bản chất đều phúc hắc. Thụ rất yêu nghiệt, có chút thần kinh. 2 người lúc đầu chỉ vờn nhau, mục đích tìm hiểu đối thủ, làm bạn tình rồi từ từ dẫn đến yêu nhau. Sau khi yêu, công rất thâm tình với thụ.
  Mình tìm mãi mà ko ra được tên của bộ đam này.
  Mình nhớ công họ Cố, thụ họ Hạ, bạn thân công họ Vệ.
  Có một đoạn giữa công với thụ mình nhớ là, công cầm đầu thuốc lá nhấn vào tay thụ, hỏi đau không? Thụ nhíu mày rồi kêu: không đau. Xong, công cầm đầu thuốc đó nhấn vào tay mình, thụ giật mình kéo tay công, lúc này công hỏi: đau không? Thụ nói: đau, công lại nói: anh cũng vậy.

  Nhờ bạn Đậu giúp mình tìm với, hay bạn đã đọc qua chưa, cho mình gợi ý nhé.

  Cảm ơn Đậu.

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s