[Tổng Hợp] Đam Mỹ Xuyên Thư

Update 29/04/2019
MỤC LỤC TỔNG HỢP
ĐAM MỸ XUYÊN THƯ
1431919721

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước


Tên tác phẩm – Tác giả – Link

 

A
 • Ai dám nói xấu sư huynh – Cổ Ngọc Văn Hương – Link *
 • Ác Độc Nam Phụ Muốn Thượng Vị! – Lạc Gia Bích – Link (Drop) *
B
 • Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi! – Ngũ Sắc Long Chương – Link *
 • Bàn Tay Vàng Dẫm Mặt Mạnh Nhất – Thủy Sâm Sâm – Link *
 • Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm – Tiếu Thanh Chanh – Link *
 • Bàng quan bá khí trắc lậu – Tô Du Bính – Link
C
 • Chỗ Nào Không Đúng – Tam Thiên Thế – Link *
 • Chức trách của nhân vật phản diện – Hàn Lạc Vãn Không – Link *
 • Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – Ti Đạt – Link
D
 • Đệ Nhất Thi Thê – Kim Nguyên Bảo – Link *
 • Đế Vương Chi Vũ – Vấn Thiên / Nguyệt Dạ – Link 
 • Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử – Tô Hương Lan Sắc – Link *
 • Đây nhất định không phải văn ta viết – Phác Thạc Mê Ly – Link *
 • Dị Thế Chi Chưởng Thượng Danh Chu – Hồ Cửu – Link *
 • Dùng Mỹ Mạo Chinh Phục Tu Chân Giới – Nguyệt Hắc Phong Cao – Link *
 • Dạy hư em trai rồi, phải làm sao đây? – Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ) – Link
 • Độc giả, ngươi nằm xuống – Thâm Hải Thủ Thuật Đao – 01 – 02 (Cont) *
 • Đương Chuyên Nghiệp Pháo Hôi Xuyên Thành Jack Sue – Trinh Tử Bài Trăn Tử – Link *
 • Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái – Đồi – Link 0102
H
 • Hôn Nan Tòng – Nhập Loạn – Link *
 • Hệ Thống Truy Phu – Ngọc Duyên – Link
 • Hệ Thống Hồng Nương – Bạch Vân Phi Vân  – Link *
 • Hắc hóa thánh kỵ sĩ – Vụ Thỉ Dực – Link 01 – 02 *
 • Hảo Tưởng Giết Chết Nam Chủ A – Hoa Tê Lạc – Link *
 • Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca – Hiệp Nữ Ái Đam Mỹ – Link *
 • Hệ thống nữ thần của trai thẳng – Long Thất – Link
K
 • Kỳ hôn – Nhập Loạn – Link 
 • Khoái Xuyên Chi Bẻ Cong Nam Chính – Tư Lạc – Link *
 • Khi Phản Diện Đọc Được Kịch Bản – U Linh Ái CP – Link *
 • Kịch bản không phải như vậy – Tử Vũ Nguyệt Diên – Link 0102 *
 • Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác – Chung Hiểu Sinh – Link *
 • Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng – Cổ Ngọc Văn Hương – Link
 • Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện – Sát Tiểu Hoàn – Link
 • Khi tổng tài không yêu nữ chính – Thiên Diễn – Link
L
 • Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử – Hạm Tiếu – Link 0102 *
 • Luôn Có Người Nghĩ Ta Là Đoạn Tụ – Nguyệt Thiên Trọng – Link 0102 *
 • Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung – Bất Hội Hạ Kỳ – Link 01 0203 *
 • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới – Tử Dạ Nguyệt – Link *
 • Luận về cách đẩy ngã nam phụ hữu hiệu nhất – Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ) – Link
M
 • Ma Quân Hệ Thống – Thương Tại Sênh – Link *
 • Man Hoang Ký Sự – Kỵ Kình Nam Khứ – Link *
 • Mạt thế lạt văn nam xứng nghịch tập ký – Phi La – Link *
 • Ma Tôn Thuần Lương Trong Tu Chân – Mộ Thiên Kính – Link *
 • Mạt thế chi thuận theo kịch tình – Nhất Chẩm Xuân Thu – Link *
 • Mọi Người Không Tin Nam Chủ Hắc Hóa – Huyết huyết – Link *
 • Mạt thế trọng sinh bạch liên hoa nghịch tập – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu – Link *
 • Muốn làm nam phụ kỳ thực cũng chẳng dễ gì – Mijia – Link
 • Mạt thế phản phái hệ thống – Thâm Uyên Vô Sắc – Link 01 02
 • Một chút cũng không giống Jack Sue trong Mary Sue – Tề Sở – Link 
 • Mạt thế trọng sinh chi bạch liên hoa nghịch tập – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu – Link 
N
 • Nhập Vọng – Ô Kiểm Đại Tiếu – Link 01 02 *
 • Nhị Trọng Ảnh – Cố Nam Vọng – Link 0102 *
 • Ngoạn phôi chủ giác – Yêu Thương Hải – Link *
 • Nhân Vật Chính, Cầu Tốc Tử – Vân Phù Thiên – Link *
 • Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa – Bách Hủ Thần – Link *
 • Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – Tây Tử Tự – Link 01 02 *
 • Nhân Vật Chính Đang Nhìn Ta Mỗi Ngày Ngày – Diêm Nhất – Link *
 • Nhân Vật Phản Diện Có Lời Phát Biểu – Mạc Thần Hoan – Link 0102 *
 • Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ Lệ – Kỵ Kình Nam Khứ – Link 0102 *
 • am phụ mới là tuyệt sắc – Thẩm Hề Hòa – Link *
 • Nhân sinh trong sách – Luyến_KOEI – Link
 • Nam thứ yêu nam chính – Duy Quân Nặc – Link
 • Nam thần, lượn đi mà! – Thanh Sắc Vũ Dực – Link
 • Nam chính không dễ làm đâu! – Vũ Tiểu Phi – Link
 • Nam phụ mới thật là tuyệt sắc – Thẩm Hề Hòa – Link 
Q
 • Quỷ súc, chờ ngược đi! – Nê Đản Hoàng – Link 0102 *
S
 • Sau Khi Phản Diện Từ Chức – Mai Hoa Lục – Link *
 • Sổ Tay Sinh Tồn Của Cha Kế Ở Mạt Thế – Phan Tiểu Linh – Link *
 • Sử Thoại Tình Yêu Của Hệ Thống Quân Số 250 – Thiên Khỏa Thụ – Link *
 • Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ – Mộc Tử Mặc Bạch – Link *
T
 • Tú Sắc – SISMO – Link *
 • Tội Này, Tôi Không Nhận – Thiên Đường Phóng Trục Giả – Link *
 • Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia – Trọc Tửu Tàn Hương – Link *
 • Ta Lại Giết Chết Nam Chủ – Bạch Vân Phi Vân – Link *
 • Tra Công Đến Chết Đều Cho Ta Là Bạch Liên Hoa – Đường Vĩ Soái – Link *
 • Thiết lập này hỏng rồi – Nhất Thế Hoa Thường – Link
 • Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ! – Nhất Trúc de U Hoàng – Link
 • Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện – Mặc Hương Đồng Xú – Link 
V
 • Vấn Trần – Hành Khách Bất Tri Danh – Link *
 • Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện – Mộc Qua Hoàng – Link 0102 *
X
 • Xuyên Thư Ký – Mộng Khê Thạch – Link
 • Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Công Tử Vu Ca – Link *
 • Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng – Diệp Ức Lạc – Link *
 • Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên – Ajisai-chan – Link *
 • Xuyên thành áo lót nam chính thì biết mần sao? – Khung Liệt – Link *
 • Xuyên thư chi đồ đệ là nhân vật phản diện – Nam Quyển – Link *
 • Xuyên Văn Chi Trân Ái Sinh Mệnh, Rời Xa Nhân Vật Chính – Mặc Mẫn Kỳ Miêu – Link 0102 (Cont) *
 • Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân lý đích tác giả nhĩ thương bất khởi – Mijia – Link 01 – 02 (cont)
 • Xuyên thành áo lót của nam chính thì biết làm sao?  – Khung Liệt – Link
 • Xuyên việt ma hoàng võ tôn – Y Lạc Thành Hỏa – Link 0102

23 thoughts on “[Tổng Hợp] Đam Mỹ Xuyên Thư

   1. Hai truyện này hoàn rồi nha.
    P.s: mình nhìn lướt chưa thấy bộ gì ở bên nhà Almost BL, cùng của tác giả Mặc Hương Đồng Xú bộ Ma đạo tổ sư nữa (não cá không nhớ được tên T_T bạn chịu khó sợt GG)

    Số lượt thích

 1. Bạn ơi, còn thiếu:
  – Nam chính không dễ làm đâu!: https://lamlamnhanha.wordpress.com/dam-my-dang-tien-hanh/ml-nam-chinh-khong-de-lam-dau-vu-tieu-phi/
  – Nam phụ mới thật là tuyệt sắc: https://loveforbl21.wordpress.com/xuyen-thu/dat-gach-nam-phu-moi-that-la-tuyet-sac-tham-he-hoa/
  – Nam thứ yêu nam chính: http://tsuki-kuroyuki.blogspot.com/2015/06/muc-luc-nam-thu-yeu-nam-chinh.html
  Còn 1 bộ Kỳ hôn của nhà Minh Yên là xuyên phim nhưng nếu gom vào list này thì cũng không chênh lệch mấy ^^

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s