[Tổng hợp] Đam mỹ Huynh đệ văn

Update 03.11.2017
MỤC LỤC TỔNG HỢP
ĐAM MỸ HUYNH ĐỆ VĂN

hdv

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Xếp theo thứ tự Alphabet
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước


Tên tác phẩm – Tác giả – Link
A. Anh em ruột

 • A Tức – Nguyệt Diệc Vi – Link
 • Anh Em – Quyết Tuyệt – Link *
 • Ác huynh tại bên – Link
 • Anh hai thân yêu – Lịch Tiểu – Link
 • Anh trai, em vẫn luôn thích anh – Ngân Tiếu – Link
 • Ác Ma Đệ Đệ Của Ta – Thiên Thiên Vũ – Link 01 – 02 (Cont) *
 • Anh hai ôm một cái – Tạm Đao Gia Môn – Link
 • Bất Luân Ái, Ái Bất Luân – Bổn Trà Mai – Link *
 • Bội đức chi kiếm – Killer – Link
 • Bán diện trang – Ánh Vô Tà – Link
 • Cự tuyệt – Cứu chuộc – Link
 • Cha ta là rồng – Link 01 – 02
 • Cung nghiệt – Điển Y – Link
 • Ca Ca Luyến Nhân – Miểu Diễm – Link
 • Cừu ái phong vân – Hữu Hữu Đại – Link *
 • Ca, Đừng Nhéo Mặt! – Mật Đậu Tang – Link *
 • Cốc nước ấm – Thô Phạn Đạm Trà – Link
 • Ca, anh thích em không? – Thanh Ninh – Link 
 • Cuộc Sống Đại Học Bi Thảm – Phong Lộng – Link
 • Ca ca hỗn huyết của ta – bloodtie – Link 0102
 • Chiếu Tướng Vương Phi Chi Hoa Chúc – Lộng Giản – Link
 • Ca ca cấp đệ đệ tín + Ca ca cấp thiên sứ tín – Phong Lộng – Link
 • Đại ca, Nhị đệ – Đào Phù – Link
 • Để anh yêu em – Tuyết An – Link
 • Đông Hạ – Phong Cuồng Đích Đồ Phu – Link
 • Diễm Phong khuynh thiên hạ – Tuyết Lạc – Link
 • Đạo thị vô tình khước hữu tình – Lê Hoa Yên Vũ – Link
 • Dị thế tịnh đế song sinh liên – Thiên Lam Y Mộng Tử – Link
 • Gia Tộc Quái Dị – Link
 • Hoàng huynh – Link 01 – 02
 • Huých Tường – Mê Dương – Link
 • Hoa Lạc Hữu Tình – Hạ Nguyệt – Link
 • Hai người trạm xe – Tinh Dương – Link
 • Huynh hữu đệ cung – Lam Lâm – Link
 • Hạt Lúa Râu Lúa – Ỷ Hạ Thanh Ca – Link 01 – 02
 • Huynh đệ vô kỳ – Thiên Hạ Văn Tử – Link
 • Huy Vũ Tuyệt Thế – Vẫn Nặc Sí Phong – Link *
 • Huyết duyến ? Tình duyến ? – Nịch Văn – Link
 • Huynh Đệ Cấm Chỉ – Thanh La Phiến Tử – Link
 • Hoàng Huynh Bất Tưởng Tẩu – Xu Lão Nhân – Link
 • Hạnh Phúc Cuộc Sống (PN Yêu Quá Khó Khăn) – Glum – Link
 • Hoàng khúc khuyết chi lâm giang tiên – Sắc Như Không – Link
 • Kiển – 65430 – Link
 • Kết hôn – Tiêu Dạ Tâm – Link
 • Khuyển Huynh – Lâm Ngôn – Link *
 • Kiếm Tại Thiên Hạ – Bạch Huyên – Link *
 • Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Hỏa Ly – Link
 • Kẻ say chong đèn thưởng kiếm – Mi Như Đại – Link
 • Luyến Dạ – Trúc Lam – Link
 • Long phượng ấn – Lị mỗ – Link *
 • Lặng im – Kim Cương Quyển – Link
 • Lưu niên tự thủy – Bạch Vân – Link
 • Liệp tình mỹ thiếu niên – Ám dạ vi sắc – Link 
 • Làm công thì không được cutoe – Thất Lưu – Link
 • Làm bạn mà sinh – Tam thiên lưu li – Link (Đồng nhân HP)
 • Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – Tự Thủy Chủ – Link
 • Mạt thế trọng sinh chi song sinh tử – Snowdrop – Link 0102
 • Mối tình thầm kín của cậu thiếu niên – Tu sáp đích dược – Link
 • Ngã ái biến thái – Link
 • Nhiệt Phong – Vaniel – Link
 • Nguyệt Dạ – Thấm Liễu – Link 
 • Nhất ý cô hành – Vị Lương – Link
 • Nói Phải Giữ Lời – Đào Phù – Link 010203 *
 • Người Yêu Manh Kê Của Tôi – Vô Biên Khách – Link *
 • Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – Phạm Phỉ – Link *
 • Nhiên Nguyệt chi ngộ – Neleta – Link
 • Ngã đích bạch si ca ca – lainearth – Link
 • Nhất lệ khuynh thành – Nguyệt Chi Lan – Link
 • Nhất chỉ hoang đường mộng – Thiên Hà – Link
 • Ngọc mạt nan toàn – Mộng di nam giang – Link
 • Ngọc toái cung khuynh – Thiên Nhai Khách – Link
 • Nhất Lệ Khuynh Thành – Nguyệt Chi Lan – Link 01 – 02
 • Nam nhân dã hội lưu lệ – Dịch Nhân Bắc – Link 01 – 02 – 03 – 04
 • Phược long – Khốn Ỷ Nguy Lâu – Link
 • Phượng hoàng sào – Lăng Báo Tư – Link 
 • Phù quang lược ảnh – Kha Nhiễm – Link
 • Quỷ Huynh – Tam Đao Gia Môn – Link 
 • Quốc sĩ thành song – Uất Trì Hồi Tuyết – Link
 • Rối Rắm – Hàn Mai Mặc Hương – Link
 • Siêu sao Đức Âm – Lilicat – Link
 • Sống Lại Bị Em Trai Tù Cấm – Quả Nhân Nãi Thủ Danh Phế – Link *
 • Tỏa Tình – Link
 • Tuyền Qua – Link
 • Tiện nô – Ngọc Ẩn – Link
 • Tứ phương – Vô Danh – Link
 • Thái tử – Phong Lộng – Link 01 – 02
 • Thịnh thế Trường An dạ – Link
 • Thiên hạ vô song – Bạo Kỳ – Link
 • Tử dạ tình triền – Dục Hiểu – Link
 • Tối thượng sủng nịch – An Phi – Link
 • Thích thượng đệ đệ – Windy – Link (drop)
 • Tùy ái trầm luân – Thiên Nhai Khách – Link
 • Tiểu Đột và Tiểu Ao – Đồ ăn. Hạt giống – Link
 • Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta – Dã Hồ Điệp – Link
 • Trọng sinh chi phế tài phấn đấu – Tố Nhân – Link
 • Thiên thần hữu dực – Thiên Lại Chỉ Diên – Link 01 – 02
 • Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khí (Người yêu hương quýt) – Lâm Tử Tự – Link *
 • Tội Lỗi Dưới Ánh Mặt Trời – Cuồng Ca Bắc Thượng – Link 
 • Trầm hương tỏa – Lệ Mộ Huyết Lan – Link 0102 (Cont) *
 • Trở Lại Ngọt Ngào – Hồi Cam – Link *
 • Trọng sinh chi Tô Trạm – Dung Tử Hành Hành – Link 0102 *
 • Thành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu Yêu – Link *
 • Trừng phạt quân phục hệ liệt – Phong Lộng – Link 010203 (Cont) 
 • Tiểu tử, ta là ca ca ngươi, đừng có tác quái! – Phi Ngữ – Link
 • Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên – Phong Diêu Ảnh Di – Link
 • Ta tình nguyện để ngươi ngược ta đến cùng – Ngân Nguyệt Nhận – Link
 • Xuân Đình Tử Mạn Sinh – Linh Tư – Link *
 • Yêu hồng – Duy vũ – Link
 • Yêu quá khó khăn – Glum – Link *
 • Yêu sự dịu dàng của anh – Đồng Vi – Link (chưa xong PN)
 • Yêu Thương – Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường – Link
 • Yêu Không Có Nghĩa Là Bỏ Qua Nhau – Tả Nguyệt Văn – Link *
 • Viên Mãn Song Ái – Tiểu Thiên – Link
 • Võng du chi Nhiếp ảnh gia GV – Liễu Linh Nhi – Link.

.

B. Ngụy huynh đệ

 • 10 tuổi vs 17 tuổi – Tử Hàn – Link
 • Anh Xin Hãy Nuôi Em – Băng Mị – Link
 • Anh! Để em ôm đùi đi! – Hồng Nhạn – Link
 • Bạc tửu – Cơ Ương – Link
 • Bạo Quân Trọng Sinh – Nguyệt Ma Vũ – Link
 • Bách Thảo Chiết – Ám Vi Dạ Nguyệt – Link 01 – 02
 • Ca, Xin Hãy Nuôi Em! – Băng Mị – Link 0102
 • Công tử biến bại gia tử – Nguyệt Hạ Diệp Ảnh – Link
 • Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần – Phong Gian Danh Hương – Link (Hoàn Q1)
 • Dụ Đồng – Neleta – Link 01 – 02
 • Đế trường trạch – Đế Hưu – Link 01 – 02 *
 • Đế Vương Công – Lông Nhất Tiếu – Link
 • Đại Thúc Phải Gả – Tiện Vũ Hạnh – Link *
 • Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta – San Đóa Lạp – Link
 • Dạy hư em trai rồi, phải làm sao đây? – Yên Diệp – Link
 • Huynh Trưởng Hanh Hanh – Link *
 • Hoàng Tử Truyền Kỳ – A Đậu – Link
 • Huyết Sắc Chi Nguyệt – Trọng Ân – Link
 • Kiếm quỷ cổ sư – Y Lạc Thành Hỏa – Link
 • Không sợ chết, sợ đau – Tùy Phong Phi – Link *
 • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới – Tử Dạ Nguyệt – Link *
 • Mạt Thế Độc Đương Trọng Lai – Nhất Phiến Ngân Hạnh Diệp – Link *
 • Mang theo nhân vật chính trốn kịch tình – Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường – Link
 • Nhập Hí – Donggua1986 – Link
 • Người Giám Hộ – Bất Hội Hạ Kỳ – Link *
 • Ngôi Nhà Quỷ Quái – Sương Chi Tê Nguyệt – Link *
 • Nhất thực thiên hạ – Khuynh Mộ Thanh Mộc – Link *
 • Ôn Nhu Đích Thành – Nam Chi – Link
 • Ôn Nhu Đến Chết – Minh Khởi Minh Diệt – Link *
 • Phượng tường cửu thiên – Sở Hàn Y Thanh – Link
 • Quẩn Quanh Nhân Gian – Biên Tưởng – Link *
 • Quấn Riết Vào Nhau – Nam Chi – Link 
 • Thác dục – Link
 • Tuyết Thanh chi ái – Link
 • Tỏa Thanh Phong – rrhehehe – Link
 • Thiên thần sa đọa – Thác Nhân – Link
 • Trạm xe buýt lãng mạn – Lâm Tử Tự – Link
 • Tu La Quân Tử – Vô Thố Thương Hoàng – Link
 • Trọng sinh chi cự tinh bất lạc – Duyên Hà Cố – Link
 • Trường Nhân Cửu – Chích ảnh hướng thùy zyxs – Link
 • Trọng sinh chi nịch ái – Hoàn Hoàn – Link 01 – 02 – 03
 • Thập Niên Chi Yêu – Nguyệt Hạ Tang – Link
 • Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ – Kim Nghiêu – Link *
 • Yêu Anh – Chiết Hoa Chi – Link *
 • Yêu vũ dạ mị – Cơ Liên Nguyệt – Link 01 – 02
 • Vợ ngoan muốn bắt đầu nuôi từ nhỏ – Hi Nguyệt Công Tử – Link *

54 thoughts on “[Tổng hợp] Đam mỹ Huynh đệ văn

   1. thật ra sau huynh đệ văn thì ta thích sư đồ nữa nhưng sư đồ cũng rất ít -_-
    2 thể loại ta thích này ko có nhìu tác phẩm hay. Phụ tử thì hằng hà sa số, ta lại ko thấy phụ tử có bộ nào đặc biệt ấn tượng. Sao ta cứ mong cp Kỳ Lân dc NPC viết quá đi *_*

    Số lượt thích

   2. ta cũng đang mong Nam tỷ viết truyện về Kỳ Lân, mỗi lần nhìn thấy hình Kỳ Lân là ta cầm lòng ko đậu lại đi tìm huynh đệ văn đọc :))))
    nhưng huynh đệ văn ít bộ nào hay, sư đồ thì khỏi nói, tìm mòn con mắt luôn TT_TT

    Số lượt thích

   3. ừ, sư đồ đã ít lại còn ngắn, ta thấy thể loại này cũng hay thú vị, ko biết là ít người viết hay mình tìm raw ko ra?
    à, nhắc sư đồ mới nhớ, hồi đó đọc Lãng đãng giang hồ ta cứ YY cp Nhị sư huynh x Sư phụ =))), tiếc là Tự Từ tỷ chưa viết 😦

    Số lượt thích

 1. HUYNH DE VAN IT, TUI LAI KEN CHON CHI DOC NIEN HA~> DA THAM NAY CANG THAM HON. NEU NPC VIET KY LAN, THICH BE LAN LAM CONG ==||| NHUNG NEU KY LAN THI HONG CO SINH TU~~! TUI TUNG SHIP THANH TINH X KY LAN, DA THU A~~! * CHE MAT*

  Số lượt thích

 2. Bạn ơi mình đang tìm bộ huynh đệ văn mà mình (có thể) đã đọc ở đây nhưng bây giờ thì lại thì lại quên tên.
  Bộ đó nói về anh công khi đi học thì gặp em thụ cùng cha khác mẹ. Anh nuôi em từ nhỏ đến lớn và ăn em khi em còn nhỏ xíu.
  Chỉ nhớ nhiu đó thôi . Nếu bạn biết thì giúp mình nhé.

  Số lượt thích

 3. chưa kịp đọc cơ mà sẽ cố cày hết link của chủ nhà ^_^
  cơ mà chủ nhà để hình thật sự quá liên quan nha….. haru với bé ren dễ thương….. mình rất thích nhà của bạn đó…. đang cố cày hết các bộ trong này. tks chủ nhà nhiều :3 :3

  Số lượt thích

 4. ho em hỏi”Truyện là ngụy huynh đệ hiện đại văn, thụ là con nuôi. Thông minh từ bé nhưng xấu xí bị công ghét. Nhưng khi công buồn, công bệnh đều ở bên công. Sau đó thụ đi du học được mấy năm thì bị công dùng trực thăng bắt về. Lúc này thụ vừa có tài vừa có sắc rồi”
  là truyện j ạ :/

  Số lượt thích

 5. Chủ nhà ơi cho mình hỏi 1 tí: Bạn có bik bộ huynh đệ văn niên hạ hiện đại. Em thụ được 3 mẹ anh công nhặt về nuôi, em bụ chứng phong bế thì phải, em có anh ngủ cùng thì mới ngủ dc. Sau này hình như còn xuất hiện nhỏ pháo hôi thì phải. Mình nhớ là mình tìm dc ở nhà bạn. Vậy mà bây h tìm hoài hok thấy. Nếu p bik xin hãy nói cho mik. Thanks p nhìu

  Số lượt thích

 6. Nàng ơi, nàng có thể tìm đùm ta bộ truyện này hk lâu quá ta quên tên nó mất rồi. Nội dung là: Em thụ là còn riêng của cha, cha Em ấy lấy mẹ kế, mẹ kế cũng có còn riêng là anh công, hai người iu nhau ba em phát hiện thì chia cắt hai người, anh công k chịu, dã hẹn ba Em ra ngoài nói chuyện trong lúc sơ ý ba Em té xúng hồ tại hẹn ngay công viên mà, anh k cứu ông ấy để ông ấy chết và nói dối là mình hk biết bơi, rồi cảnh sát điều tra a quá gian xảo nên lừa đc cảnh sát cuối.cùng k điều tra đc j. Em đau buồn mun chết a đã ngăn cản rồi kêu e kiện công viên đó để lấy tiền cho a tạo dựng sự nghiệp, thời gian lâu a biển thủ công quỷ bị điều tra, a lại hảm hại đồng nghiệp để trốn tội, sự việc qua đi a đc làm giám đốc hay j mik quên r, e đi học đc người theo đuổi a câm ghét nên lộ bộ mặt thật mik ra, e bắt đầu nghi ngờ cái chết của cha mik, đã thử a bằng cách nhảy xúng hồ nơi ba e mất, để xem a có nhảy theo k, cuối cùng a nhảy xúng và bơi rất giỏi k gjống lúc đầu a nối mik ko bít bơi e thất vọng nên dọn ra khỏi nhà. Cuối cung a cúư Em vì cái j hỳ mik quên rồi nhưng a giả mất trí nhớ để bắt đầu lại vs e

  Số lượt thích

  1. em vào đây là chế biết em là hủ rồi, huynh đệ văn có bộ có xôi thịt nhưng ít, chủ yếu thêm vào cho có gia vị thôi
   Bội đức chi kiếm, Cuộc Sống Đại Học Bi Thảm, Nhập Hí, Thái tử, Tỏa Tình, v…v…

   Số lượt thích

 7. Nàng ơi, cho ta hỏi thăm zới. Nàng có bk bộ nào mà hai người là anh em ruột, em ( Công) lại thik anh trai ( thụ) của mk, thik 1 cách điên cuồng thik 1 cách bất chấp, thậm chí còn nguyện ý để thụ đè ra xxyy ( khi ấy công nằm dưới ), nhưng sau này, khi càng lớn lên thì thụ bắt đầu cảm thấy chơi chán rồi thì vứt bỏ công và tìm đến người khác khiến cho trái tim của công đau đớn, nhưng đồng thời cũng khiến anh mạnh mẽ hơn. Vài năm sau công trở thành giám đốc nổi tiếng và 2 người tình cờ gặp lại nhau trong 1 buổi đấu giá, nhưng lại chỉ coi nhau như người xa lạ. Rồi hôm sau, thụ đến tìm công và muốn mua lại bức tranh công giành đc trong buổi đấu giá ( hay ji đó mk ko rõ lắm), để mang về cho người mà thụ đang yêu, nhưng công ko đồng ý và bắt thụ phải dùng thân thể để đổi lấy bưc tranh và rồi thụ đồng ý. và câu chuyện bắt đầu từ đây ^v^

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s