Viên tiên sinh – 41

vientiensinh1

Viên tiên sinh luôn không vui

Chương 41

Tạm chia tay

.

Hai ngày trước khi đi Thượng Hải, Viên Thụy gọi điện cho Phương Sĩ Thanh, muốn hẹn hắn và Vương Tề ăn một bữa cơm.

Giọng mũi của Phương Sĩ Thanh ở trong điện thoại rất nặng, hừ hừ nói: “Tao bị cảm rồi, xin phép nghỉ làm, cũng không muốn ra ngoài, mày tới nhà tụi này nấu cho tao ăn đi.”

Viên Thụy quan tâm nói: “Không đi bệnh viện sao?”

Phương Sĩ Thanh nói: “Đi rồi, không nghiêm trọng lắm, hai ngày nữa là khỏe. Mày có tới hay không?”

Viên Thụy hỏi Trịnh Thu Dương: “Nó bảo đến nhà nó.”

Trịnh Thu Dương ngồi sát bên cậu, nghe hai người bọn họ nói chuyện, tức giận nói: “Cái bao cỏ yếu ớt.”

Phương Sĩ Thanh cũng nghe thấy, lớn tiếng nói: “Đừng có nói xấu sau lưng tao!”

Trịnh Thu Dương cũng lớn tiếng nói: “Một lát nữa tới nhà mày nói thẳng mặt!”

Viên Thụy: “Ha ha ha.”

Hai người bọn họ mua chút hoa quả, cùng đến nhà Phương Sĩ Thanh và Vương Tề.

Nói đến mối quan hệ với Phương Sĩ Thanh, hai người bọn họ không giống nhau, Trịnh Thu Dương và Phương Sĩ Thanh là anh em, còn Viên Thụy và Phương Sĩ Thanh lại giống bạn thân hơn, lúc ở chung với nhau đề tài tán gẫu cũng khác nhau. Tiếp tục đọc