Viên tiên sinh – 11

vientiensinh1

Chương 11

Lại nghe Lý Linh Linh dặn dò những việc liên quan tới buổi khai máy phim mới xong, Viên Thụy mới rời công ty.

Trên đường về nhà, Triệu Chính Nghĩa bởi vì vừa rồi bị Lý Linh Linh giũa cho một trận, cả người sầu não uất ức. Viên Thụy vậy mà cứ luôn cúi đầu chơi điện thoại.

Lúc gần đến nhà, Viên Thụy mới gọi Triệu Chính Nghĩa rẽ ngang siêu thị, nói muốn mua một ít đồ. Ban ngày, lại là ngày nghỉ lễ, trong siêu thị người đông nghẹt, Viên Thụy không tiện đi vào, đành phải đem những món muốn mua nói với Triệu Chính Nghĩa, “Mua 1 kg nho với sáu trái chuối tiêu, rồi xem táo, nếu đơn giá vượt quá 16 thì đừng mua, không thì mua sáu trái, chọn trái lớn.”

Triệu Chính Nghĩa: “… Nửa kg 16 hay là 1 kg?”

[1] 1 cân = 1/2 kg Tiếp tục đọc