Viên tiên sinh – 10

vientiensinh2

Chương 10

Xem hạn dùng voucher, cuối cùng cũng không thể mời Tomas, Viên Thụy nói với Trịnh Thu Dương rằng Tác Duyệt muốn gặp anh, Trịnh Thu Dương sảng khoái đồng ý.

Cũng ngay ngày Quốc khánh, Tác Kiến Quốc phải tham gia tiệc trà quốc khánh thành phố, phải ở nhà một mình Tác Duyệt liền hẹn Viên Thụy gặp mặt ngay đêm đó.

“Bộ này?” Viên Thụy phối một bộ cầm yếm thử ở trước ngực, “So với bộ hồi nãy được hơn không?”

Trịnh Thu Dương nói: “Cũng được, còn bộ nào khác không?” Tiếp tục đọc