Quyển 3 – Biến cố Ngạn cốc – Tiết Tử

Vì mạch thời gian của quyển 3 tiếp nối quyển 1, nên Đậu sẽ làm quyển 3 trước rồi quay lại quyển 2.

Biến cố Ngạn Cốc

Tiết Tử

Trong đêm thanh vắng, gió lạnh đìu hiu.

Bên ngoài thiện phòng Quang Hoa Tự, phương trượng Nhất Đăng Đại Sư vẫn đang ngẩng đầu ngắm sao trời, quan sát biến hóa của thiên tượng.

Mắt thấy Minh Nguyệt nhô cao, quần tinh chói mắt, ánh sáng giữa hai ngôi sao nọ liên tiếp lấp lánh, lúc sáng lúc tối, rồi dần dần chìm vào trong bóng đêm.

Tới nửa đêm về sáng, hai vì sao lại không hẹn mà cùng nhau lóe lên, rồi bỗng nhiên chợp tắt.

Nhưng bao quanh hai ngôi sao này, ánh sáng không hề giảm, thậm chí có một ngôi sao dần sáng lên. Tiếp tục đọc