Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – Ngoại truyện (Hoàn Q1)

Ngọa tháp chi trắc

Ngoại truyện

Sau khi năm người kể rõ tình hình của nhau ra, Trình Kỳ Minh rốt cục lấy hết dũng khí thẳng thắng nói với dưỡng tử ông là mật thám Bắc Di, Ninh đại tướng quân nhớ lại lúc xung đột với Hoàng đế, vì hành động của mình mà vô cùng áy náy, mặc dù hành động của đối phương khiến dưỡng phụ hắn đi chịu chết là thật, nhưng bản tính hắn quá mức chính trực, vô cớ oan uổng người khác, làm đáy lòng lúc nào cũng thấy không yên…

Phụng Thiên nhìn vẻ mặt vẻ xấu hổ của hảo hữu cùng vẻ ủy khuất nhất đồng thời xuất hiện trên mặt Hoàng đế, thật không biết nói gì.

Tiếp tục đọc