Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – 10 (3)

Ngọa tháp chi trắc

Chương 10 (3)

Nhưng Phụng Thiên vô tội, Hoàng đế vòng tay lên người Đại tướng quân đang tàn sát bừa bãi, nếu đau đớn hơn có thể đổi lấy bình an cho Phụng Thiên và Lưu Dân, biết rõ ý nghĩ này ngu xuẩn, nhưng trong lúc yếu ớt này, y thật sự bất chấp, nhìn Ninh Bất Tịch hận không thể giết y cho thống khoái, Hoàng đế chua xót nhẹ giọng thúc giục, “Tiếp tục, dùng sức một chút.”

“Cái gì?” Cảm xúc Ninh tướng quân cũng đang hỗn loạn nên không nghe rõ Hoàng đế nói mơ gì, hắn không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại, nếu dừng lại, hắn không biết có thể khống chế bản thân không giết Hoàng đế hận thấu xương trước mắt này không.

Phụ thân Ninh Bất Tịch vốn là một thư sinh nghèo ở trấn nhỏ Cù Châu, thi khảo được tú tài nhưng đúng lúc thê tử có thai. Vì vậy dù xuất thân thư hương môn đệ lại bỏ đi công danh Ninh tú tài, sợ thê tử mang thai vất vả, dứt khoát bỏ đi cơ hội vào Kinh thành đi thi. Tiếp tục đọc