TM – Vụ án 1 – 05

Thiên môn – Trầm Giang

☆, Chương 5

Tống Hi Thành kinh ngạc:“Hắn chỉ ở lại B thị một ngày? Bất quá điều này cũng nói lên có hai khả năng, một là hắn dẫn người tới B thị rồi giết chết hoặc hai là hắn đem thi thể người chết đến B thị thả trôi sông.”

Lã Thận Ngôn suy nghĩ:“Không bằng chúng ta đi điều tra xem Triệu Suất có phương tiện vận chuyển công cụ hay không? Hoặc xe riêng gì đó?”

Tống Hi Thành gật đầu:“Đúng vậy, sau đó đến Phòng giám sát và điều khiển đường cao tốc xem lại băng ghi hình, không chừng có bằng chứng. Hơn nữa, nếu hắn đem thi thể vận chuyển đến B thị, trên xe có lẽ sẽ để lại vết máu.” Tiếp tục đọc

Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – 09 (2)

Ngọa tháp chi trắc

Chương 9 (2)

“Bệ hạ nói rất đúng, vì đại nghĩa sao có thể lo việc riêng, vi thần lĩnh mệnh.” Lưu Dân trịnh trọng gật đầu, khẩn thiết nhìn về phía Hoàng đế, “Lần này hành động cơ mật, vi thần không tiện trao đổi cùng người nhà, nhưng vạn nhất…”

“Trẫm tất nhiên sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi.” Hoàng đế nghiêm túc nhận trách nhiệm. Tiếp tục đọc