Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – 08 (1)

Ngọa tháp chi trắc

Chương tám (1)

Vào cuối đông, gió vẫn rét buốt như trước.

Trăm họ mặt trời lên đi làm, mặt trời lặn thì dừng, vì ban ngày lao động mệt mỏi, ngày mai chắc chắn sẽ tiếp tục vất vả nên mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp.

Cuộc sống hối hả của người lao động, không phải lo lắng từng giấc ngủ, còn người trằn trọc thâu đêm không ngủ được thường là những nhân vật ăn không ngồi rồi trong ngày, Mẫn Vương như vậy, Hoàng đế cũng thế.

Trên long sàn Triêu Dương Điện, lại bất đắc dĩ cùng Ninh đại tướng quân dây dưa hơn nửa đêm Hoàng đế rốt cục nhịn không được, bắt lấy móng sói không ngừng làm loạn xung quanh, không kiên nhẫn nói, “Sao ngươi còn ở đây?” Tiếp tục đọc