TVLS – 61

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

61, Tuyết liên

Dạ Lan San đi đến bên giường, lưu luyến nắm tay Thần Tử Việt, nhỏ giọng nói:“Ngươi phải chờ ta, có biết không?”

Lông mi Thần Tử Việt run run tựa hồ ngủ không yên, Dạ Lan San cúi người xuống, chôn đầu vào cái cổ mảnh khảnh của hắn để lại một dấu ô mai, rồi quay đầu cùng Đoạn Tinh rời khỏi Hoàng Cung, Ô Vân Đạp Tuyết cùng Giao Lộ Tử chạy song song như bay, dường như biết được chủ nhân của mình đang cấp bách, cũng phi nước đại không thấy mệt mỏi.

Gia Cát đắp chăn cho Thần Tử Việt, cùng Lãnh Tịch Chiếu ở bên cạnh trông giữ, Hoa Thiên Lang thấy vậy cũng cùng Lâm Hạo Dương nhẹ nhàng rời khỏi.

“Uy, Tiểu Việt hắn sẽ không sao.” Hoa Thiên Lang thấy Lâm Hạo Dương cúi đầu dường như có tâm sự, liền lấy tay đẩy đẩy hắn:“Ngươi đừng lo lắng.” Tiếp tục đọc