TVLS – 59

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

59, Mối hận cũ

Trong Đồng La Trấn, Dạ Lan San sau khi rửa mặt xong liền leo lên giường ôm Thần Tử Việt cọ cọ.

“Mệt……” Thần Tử Việt lười biếng chui vào lòng Dạ Lan San, chụp lấy móng vuốt đang sờ loạn của y:“Ngủ!”

Dạ Lan San ôm bảo bối nhà mình cắn a cắn:“Việt Việt chúng ta trở về liền thành thân được không?”

Thần Tử Việt vô lực nhìn y:“Ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần ……”

“Tiểu Việt chúng ta làm đi……” Dạ Lan San lại muốn hôn hôn, trên mặt viết bốn chữ to —– Dục Cầu Bất Mãn…… Tiếp tục đọc