TVLS – 58

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

58, Triền miên

Xế chiều hai người nói một số chuyện về Dư Phương, ăn xong bữa cơm, Lâm Hạo Dương lại cùng Hoa Thiên Lang ở Ngự thư phòng xem tấu chương, giương mắt nhìn sắc trời đã không còn sớm, cảm thấy có chút do dự —– Đêm nay có nên trở về hay không a?

Hoa Thiên Lang bộ dạng cứ cắm cuối phê tấu chương nhưng một chữ cũng đọc không vào, muốn mở lời gọi hắn ở lại nhưng không dám, trong lòng giống như bị mèo cào, mắt thấy Lâm Hạo Dương đứng lên, Hoa Thiên Lang trong lòng trống rỗng, vừa định gọi hắn thì nghe ngoài cửa có người cầu kiến.

“Tuyên.” Hoa Thiên Lang thấy kỳ quái, muộn thế này rồi còn ai đến? Tiếp tục đọc

[KTT] “Chúng ta kịch giả thành thật đi” – Kỳ 4 (End)

KỊCH TRUYỀN THANH

CHÚNG TA KỊCH GIẢ THÀNH THẬT ĐI – KỲ 4

ky 4

STAFF

Nguyên tác: Kiều Tu Hồ La Bặc

Chuẩn bị & tổ đạo diễn: Linh Lung Đầu Khải Thế Chi Trần 【98囧 nhân tổ 】Vân Mộc Hương 【98囧 nhân tổ 】Tam Sắc Cận 【98囧 nhân tổ 】

Biên kịch: Linh Lung Đầu

Hậu kỳ: Tiểu Bái ( Chính kịch + thế vai ) Phỉ Mộ ( Chính kịch ) Mộng Huyễn【 Mộc Thanh 】

Trang trí: Tiểu Tích 【 Điện Ba Tổ 】

Tuyên truyền: EE Yêu Yêu

Đặc biệt cảm tạ : Lục Dực 【 Dực Minh Ái Âm Xã 】 Thôn Thôn 【 Mộc Thanh 】

CAST

Đạm Ngữ: Thừa Phong Quy Khứ 【 Thủy Ngạn Linh Âm 】

Kỳ Dĩ: A Xuân

Ly Đồ: Vinh Tương Hoàn 【 Quyết Ý Đồng Nhân】

Mẹ Kỳ: Phạm Diễm

Ba Kỳ: A Hư

Lão đại: Lý Tiêu Diêu 【 Thanh Thanh Melody】

Lão tam : Mặc Ly Thương【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

Thầy giáo: Huyền Tiêu

Bạn học: Long Sáo Quân

Giao Cảnh: Minh Hi

Lạc Lạc: Hề Mị 【 Quyết Ý Đồng Nhân 】

Đoàn diễn viên trong bệnh viện:

Bác sĩ Giáp: Đảo Điếu Nam.

Bác sĩ Ất: Thập Nhị Nguyệt

Y tá : Linh Lung Đầu

ED : Tứ Đản HE tát hoa —— kết thúc thần mã mới không cho ngươi biết!

Nguyên khúc: Loạn cảm giác  « loạn cảm giác »

Ca từ: Khải Thế Chi Trần 【98囧Nhân Tổ 】 Vân Mộc Hương 【98囧Nhân Tổ 】

Hậu kỳ: Hoa Thế

Kỳ Dĩ hát: Tô Uất Thanh

Đạm Ngữ hát: Mộ Tư の Tiểu Quai【 Ưu Thanh Do Sắc 】

Giọng nữ: Hoa Thế Hôi Bao【 Khanh Vân 】

Độc thoại “Chúng ta kịch giả thành thật đi”: Hậu Kỳ Tiểu Bái + toàn thể CV

***

Link Onl

Vid + Time : Water aka Nha Đầu Xú

Trans + Time + Encode : Đậu Đậu

Tiếp tục đọc