TVLS – 46

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

46, Hủy diệt

“Tiểu Việt!” Dạ Lan San vừa từ chiến trường trở về.

“Ngươi về rồi!“Thần Tử Việt nhào lên, lại bị Dạ Lan San đẩy ra:“Một thân máu, đừng chạm.”

“Đi, dẫn ngươi đi tắm trước!” Thần Tử Việt kéo y đi vào phòng trong, giúp y cởi y phục:“Có mệt không?”

“Cũng tạm!” Dạ Lan San cười cười, nhảy vào dục dũng, thoải mái thở ra.

Thần Tử Việt giúp chà lưng, đang chà lại nghe trên bàn truyền đến một âm thanh, quay đầu nhìn thì thấy Ám Đao của Dạ Lan San đang rung lên, vết máu còn sót lại trên lưỡi đao đột nhiên biến mất, không khỏi thấy cả kinh. Tiếp tục đọc