Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – 03

Ngọa Tháp Chi Trắc

Chương 3

Ninh Bất Tịch quanh năm dẫn binh, đã theo thói quen trong quân đội gà gáy ba tiếng là bắt đầu tập luyện, kiếp sống nhiều năm tòng quân khiến cho hắn dưỡng thành thói quen thức sớm.

Bởi vậy, dù cùng Hoàng đế triền miên hơn nửa đêm, nhưng trời vừa sáng, Đại tướng quân vẫn đúng giờ từ trong mơ tỉnh lại.

Đứng ở ngoài Triêu Dương Điện luyện kiếm một lúc, bỗng nhiên thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Ninh Bất Tịch quay về Điện thì gặp được Đàn Kiếm đang cầm một chồng tấu chương đến cho Hoàng đế. Hắn có ý muốn thử xem thân thủ thiếu niên, thừa dịp tấu chương chất cao như núi chặn tầm mắt đối phương, Đại tướng quân ác ý vươn chân ra. (Đậu : Ai muốn hình dung ra dáng vẻ Đàn Kiếm thì trang mục lục hình quyển 2, em áo đỏ chính là ẻm.) Tiếp tục đọc