Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – 02

Ngọa Tháp Chi Trắc

Chương 2

Có thể nói là quý trọng một cách ngu xuẩn.

Ngự thiện hôm nay ngoài dự kiến ăn rất lâu, Hoàng đế y dù sao cũng cả ngày chưa dùng bữa, vả lại còn một nguyên nhân là cần phải làm lung lạc Ninh đại tướng quân.

Ninh Bất Tịch mỉm cười nhìn đế vương tôn quý nhai từ từ chậm nuốt, dường như ngại như vậy còn chưa đủ để kéo dài thời gian, Hoàng đế sau khi ăn không vô nữa thì bắt đầu liên tiếp gắp thức ăn cho Đại tướng quân.

Được Hoàng đế tự tay gắp thức ăn, người bình thường chắc chắn sẽ kinh hoảng không dám nghĩ đây là đại ân sủng ái, chối từ chẳng những vô lễ, mà còn mang tội. Tiếp tục đọc