TVLS – Chương 31

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

31, Lễ vật

Hôm nay, kể từ lúc Lâm Hạo Phong nhìn thấy Gia Cát thì ánh mắt chưa từng rời khỏi người y. Mấy ngày nay những gì mình tâm tâm niệm niệm đều là y, thật vất vả mới có thể gặp được lại phát hiện y ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, trong lòng nhất thời một trận chua xót. Lúc này thấy y cầm bình rượu đi về phía mình, Lâm Hạo Phong không khỏi lắc đầu tự giễu —– Là muốn cùng mình hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn sao?

“Lâm đại ca.” Gia Cát đi đến bên cạnh y ngồi xuống, nâng tay đưa cho y:“Đây là Trúc Diệp Thanh tốt nhất.” Tiếp tục đọc