TVLS – Chương 30

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

30, Huynh đệ

Đại quân Thiên Lang Quốc hành quân đã được mấy ngày, buổi tối lúc ăn cơm Lâm Hạo Dương thấy Hoa Thiên Lang hình như có chút không yên lòng, vì vậy ngồi cạnh y hỏi :“Hoàng Thượng, chiếu theo tốc độ hiện tại ba ngày sau có thể đi ngang qua Vân Sát Bảo……Người có muốn đến đó xem một chút hay không?” Tiếp tục đọc