TVLS – Chương 29

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

29, Xuất chinh

Trong hoàng cung Thiên Lang quốc, Hoa Thiên Lang ngồi ở ngự thư phòng có chút đăm chiêu.

“Hoàng Thượng.” Lâm Hạo Dương đẩy đẩy y:“Tin vừa rồi đại ca thông báo, người có ý kiến gì không?”

Hoa Thiên Lang đứng lên nói:“Mạc Bắc dã tâm lớn, Phụ hoàng lúc tại vị vẫn luôn muốn tiến công cho bọn họ xem mặt mũi, lại thủy chung do do dự dự, mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lần này trẫm nhất định phải cho bọn họ nhìn thấy!” Tiếp tục đọc