TVLS – Chương 31

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

31, Lễ vật

Hôm nay, kể từ lúc Lâm Hạo Phong nhìn thấy Gia Cát thì ánh mắt chưa từng rời khỏi người y. Mấy ngày nay những gì mình tâm tâm niệm niệm đều là y, thật vất vả mới có thể gặp được lại phát hiện y ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, trong lòng nhất thời một trận chua xót. Lúc này thấy y cầm bình rượu đi về phía mình, Lâm Hạo Phong không khỏi lắc đầu tự giễu —– Là muốn cùng mình hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn sao?

“Lâm đại ca.” Gia Cát đi đến bên cạnh y ngồi xuống, nâng tay đưa cho y:“Đây là Trúc Diệp Thanh tốt nhất.” Tiếp tục đọc

TVLS – Chương 30

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

30, Huynh đệ

Đại quân Thiên Lang Quốc hành quân đã được mấy ngày, buổi tối lúc ăn cơm Lâm Hạo Dương thấy Hoa Thiên Lang hình như có chút không yên lòng, vì vậy ngồi cạnh y hỏi :“Hoàng Thượng, chiếu theo tốc độ hiện tại ba ngày sau có thể đi ngang qua Vân Sát Bảo……Người có muốn đến đó xem một chút hay không?” Tiếp tục đọc

TVLS – Chương 29

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

29, Xuất chinh

Trong hoàng cung Thiên Lang quốc, Hoa Thiên Lang ngồi ở ngự thư phòng có chút đăm chiêu.

“Hoàng Thượng.” Lâm Hạo Dương đẩy đẩy y:“Tin vừa rồi đại ca thông báo, người có ý kiến gì không?”

Hoa Thiên Lang đứng lên nói:“Mạc Bắc dã tâm lớn, Phụ hoàng lúc tại vị vẫn luôn muốn tiến công cho bọn họ xem mặt mũi, lại thủy chung do do dự dự, mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lần này trẫm nhất định phải cho bọn họ nhìn thấy!” Tiếp tục đọc