TVLS – Chương 26

Nhất mộng nhất giang hồ chi Tử Việt Lan San

26, Chuyện cũ

Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Tinh dẫn theo Gia Cát muốn xuất môn lại bị chưởng quầy vội vàng đuổi theo gọi lại.

“Làm sao vậy?” Đoạn Tinh nghi hoặc nói.

“Phó bảo chủ, ngày hôm qua Thiên Nguyệt Lâu truyền tin đến, nói Quan sơn ngũ quỷ lại tái xuất giang hồ, bất quá không đi đến Trung Nguyên mà là trực tiếp đi đến Mạc Bắc.” Tiếp tục đọc