TVLS – Chương 25

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

25, Đường về

Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Lang vừa mới lâm triều về đã nhìn thấy Lâm Hạo Phong ở Ngự thư phòng.

“Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi đến gặp ta?” Hoa Thiên Lang cười nói.

Lâm Hạo Phong do dự một chút, vẫn là mở miệng nói:“Ta muốn thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ…… Lưu lại Gia Cát.”

“Tại sao?” Hoa Thiên Lang nhíu mày, này không giống tính tình Lâm Hạo Phong. Tiếp tục đọc