TVLS – Chương 24

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

24, Thổ lộ

Gia Cát một đường ôm Đoạn Tinh chạy về phòng, phân phó hạ nhân đi đốt lửa nấu nước tắm rồi viết phương thuốc cho Lạc Cẩm đi sắc, nhìn sắc mặt Đoạn Tinh đỏ bừng đôi môi khô nứt, Gia Cát đau lòng, đứng lên đi đến bàn rót nước thì nhìn thấy Lâm Hạo Phong đi tới.

“Ách…… Tiên sinh có cần giúp gì không?” Lâm Hạo Phong hỏi. Tiếp tục đọc