TVLS – Chương 23

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

23, Đon Tinh

Lúc này ở trong Vân Sát Bảo, tất cả mọi người đều nhìn ra được quân sư nếu không trở về, Đoạn phó bảo chủ sẽ hỏng mất.

Lúc ăn cơm, Thần Tử Việt đẩy đẩy Dạ Lan San nhỏ giọng nói: “Tiểu Hắc, Đoạn Đoạn lại lấy đũa ăn canh.”

Mọi người nhất tề nhìn về phía Đoạn Tinh, quả nhiên, hắn biểu tình đờ đẫn dùng đũa múc canh trong bát…… Tiếp tục đọc

TVLS – Chương 22

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

22, Tâm ý

Sau khi hồi cung, Gia Cát đến thư phòng giảng bài cho Lãnh Tịch Chiếu, Lâm Hạo Phong ở Ngự hoa viên đi qua đi lại không có việc gì làm, lại luyến tiếc cứ trở về như vậy. Trong đầu toàn là hình ảnh của Gia Cát, nghĩ nghĩ gọi một tiểu thái giám lại thì thầm vài câu sau đó tiểu thái giám lĩnh mệnh rời đi, Lâm Hạo Phong nghĩ đứng ở Ngự hoa viên cũng quá nhàm chán, không bằng đến thư phòng tìm Gia Cát? Chỉ cần mình không nói chuyện sẽ không quấy rầy bọn họ đi!

Chủ ý đã quyết định, Lâm Hạo Phong đang muốn đi ra ngoài đột nhiên nhìn thấy Hoa Thiên Lang và Lâm Hạo Dương cùng nhau đi tới.

“Đại ca?” Lâm Hạo Dương mắt sắc, đi tới hỏi:“Ngươi hôm nay sao hăng hái như vậy, một mình chạy đến Ngự hoa viên?” Tiếp tục đọc