TVLS – Chương 19

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

19, Huyết độc

Gia Cát ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc sau đó nghe tiếng Lâm Hạo Dương gọi mình, vì vậy cùng Lạc Cẩm đi theo hắn đến ngự thư phòng. Bước vào liền nhìn thấy Hoa Thiên Lang đang ngồi thân đã thay long bào, tóc được kim quan bó buộc gọn gàng. Tuy biểu tình trên mặt không tính là uy nghiêm, nhưng lại gây cho người khác có cảm giác khoảng cách.

“Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?” Hoa Thiên Lang nhướng mày nhìn Gia Cát, mở miệng hỏi. Tiếp tục đọc