TVLS – Chương 18

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

18, Tiến cung

Hai ngày sau, ba người rốt cục đến Thịnh Kinh vương thành. Ở chung hai ngày Gia Cát đã sớm nhìn ra thân phận của hai người này không bình thường, cả đời y sợ nhất chính là có giao thiệp cùng người trong triều, vì thế vừa tới đã muốn chạy trốn.

“Ách…… Nhị vị huynh đài, mấy ngày nay đa tạ các vị chiếu cố, nếu đã đến Thịnh Kinh không bằng chúng ta tách ra đi!” Gia Cát rung đùi đắc ý nói. Tiếp tục đọc