TVLS – Chương 16

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

16, Dã ngoại

Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Lang cùng Lâm Hạo Dương đến thư viện, chọn lọc hồi lâu rốt cục chọn ra được tân Giang Nam Tri Phủ, vì vậy liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh.

“Hoàng Thượng nhìn qua tâm tình không tệ.” Ở trong đại viện Tri Phủ, Lâm Hạo Dương cười nói.

“Đương nhiên.” Hoa Thiên Lang xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: “Lần này tìm được không ít thư sinh tú tài có kiến thức, nhưng vị trí Giang Nam Tri Phủ chỉ có một, danh sách những người khác ta muốn mang đi, quan viên trong triều cũng nên thay đổi, mỗi ngày đối mặt với đám lão nhân cổ hủ, trẫm sắp phiền chết. Kỳ thật lần này đến Giang Nam tịch biên Long gia là việc nhỏ, tìm người mới mới là đại sự. Đợi đám Tây Bắc Lang bên kia tiêu tan, chúng ta mới có thể chỉnh đốn triều cương.” Tiếp tục đọc